Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Het heeft ietwat langer geduurd dan was gedacht, maar vandaag, woensdag 30 november 2005, is onze nieuwe site in de lucht. Nu mankeerde er volgens mij niet zo veel aan de oude, maar de mensen die er echt verstand van hebben, Aisha Krak en Krijn Hoetmer, achten de nieuwe site, qua inrichting, een verbetering. Onze dank aan Aisha en Krijn is groot en wellicht wordt onze site nu nog meer bezocht, en over de bezoekers hadden we sowieso niet te klagen. Ik begrijp dat ik als voorzitter een apart ‘kopje’ heb gekregen en daaronder kunt U kennis nemen van mijn al dan niet oubollige stukjes. En als U het niets vindt, het kopje gewoon niet aantippen, zou ik zeggen.

Wat ik U graag weer vertellen is, dat de sponsorcommissie er de afgelopen maanden in geslaagd is, om vele bedrijven te interesseren in de Badminton Vereniging Almere. Het moet U opgevallen zijn dat er veel nieuwe reclameborden in de badmintonzaal hangen. Zonder ook maar iemand te kort te willen doen, Paul Leenders is vaak degene die er in slaagt bedrijven over de streep te trekken om met de vereniging in zee te gaan. In dit kader is er een aardig bruggetje tussen het onderwerp over de nieuwe site en de sponsors. Ook op de nieuwe site komen de sponsors meer tot hun recht. En dat komt mooi uit, want zonder de sponsors wordt het voor de vereniging een stuk moeilijker om het hoge ambitieniveau dat wij nastreven, ook daadwerkelijk te realiseren. Zijn we, Jos Wu, Paul Leenders, Michiel Gerritsen en Henk Staats, nu tevreden over hetgeen de sponsorcommissie heeft bereikt tot nu toe? Op zich zijn we daar tevreden mee, maar wat ons keer op keer tegenvalt, is het feit dat er zo weinig contactpersonen van bedrijven worden aangedragen vanuit de leden van de vereniging.

In ons nieuwe beleidsplan staat bijvoorbeeld, dat wij graag met de jeugd en senioren willen deelnemen aan buitenlandse toernooien. Nu zijn we niet van plan om naar Verweggistan af te reizen, maar al houden we het bij de ons omringende landen, er zijn toch pegulanten mee gemoeid en de vereniging en onze Stichting BadminTop, kunnen dat niet opbrengen. De sponsorcommissie wil er graag mee aan de slag, maar we kunnen het niet alleen. Nogmaals doe ik een beroep op U allen om U heen te kijken naar potentiële sponsors. Aan één naam binnen een bedrijf hebben we voldoende.

Al heel even noemde ik het nieuwe beleidsplan. Het bestuur heeft niet stil gezeten de afgelopen tijd en zal in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van december 2005, het nieuwe beleidsplan ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Daarnaast zijn we druk aan de slag geweest met het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement en wellicht slagen we er ook nog in de statuten iets aan te passen en dat in dezelfde ALV aan de leden voor te leggen. Ook gaan we in deze ALV de jaarstukken over het jaar 2004/2005 goedkeuren. Voorts zijn we bezig allerlei verzekeringskwesties beter dan voorheen te regelen ten aanzien van onze vrijwilligers. Er gebeurt dus echt wel wat binnen de bestuursgelederen.

Ik wil ook nog even stilstaan bij de Big Boss Liga. Met de prestaties van ons eerste team, Dekker Almere, is niets mis. We zijn zelfs koploper geweest. Dat heeft U allemaal uitgebreid op de site kunnen lezen. Nee, het gaat mij over de opzet van de BBL-competitie. De looptijd van de competitie is door de NBB nu zo uit elkaar getrokken, dat we blij mogen zijn als in april 2006 de Nederlands kampioen bekend is, met de degradanten en promovendi. Een interval tussen de wedstrijden van twee maanden, achten de NBB bestuurders aanvaardbaar. Ik heb er al eerder iets over gezegd en met mij ook een vijftal andere clubs. Totaal zes clubs willen wat anders en ook dat afspraken worden nagekomen. Onduidelijk geritsel door NBB-vertegenwoordigers, door mij consequent KGB-ers genoemd, maakt het mogelijk dat de competitie met deze intervallen, ‘mogelijk’ is. De clubs worden al 25 jaar tegen elkaar uitgespeeld! We gaan daar met de NBB over praten, want de maat is vol! Ik hou U op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bij de NBB wordt een nieuwe penningmeester gezocht. Ik zal U zeggen dat als ik een prépensioener zou zijn geweest, ik belangstelling gehad zou hebben voor deze functie. Aangezien we nu in de Sinterklaasperiode zitten, refereer ik graag aan het liedje ‘Hoor de wind waait door de bomen’. Ik zou dolgraag een andere wind willen laten waaien bij de NBB. Ik zou ons prachtige badmintonproduct nu eens echt willen vermarkten en de badmintoneredivisie willen professionaliseren en de sponsoropbrengsten vergroten. De huidige NBB-beleidsmakers lukt dat niet. Men vergeet zelfs de vierde BBL-ronde aan te kondigen op de NBB-site! Wellicht heeft men zelf vergeten dat er weer eens gespeeld wordt. Krukkietas United hoor ik U zeggen. Ik denk wel eens dat de huidige NBB-beleidsmakers nog nimmer een reep chocolade hebben verkocht, zelfs niet op een fancy fair. Dan valt er ook niet te verwachten dat men de badmintonsport kan verkopen.

Henk Staats

Tot nu toe 4 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. Hans op 04-12-2005 om 12:44 uur

  Henk,

  Ik lees je stukjes altijd met interesse. Ook al ben ik het niet altijd met je zienswijze(n) eens, je visie over (gebrek aan) promotie van het badminton in Nederland deel ik 100%. Ga vooral door (althans zolang nodig) met je kritische noten op het badmintongebeuren in Nederland!

 2. Otto van Stenus op 04-12-2005 om 15:49 uur

  Beste Heer Staats,
  Misschien is dit niet geheel het juiste platform om deze vraag te stellen maar is er inmiddels al gesproken over het al dan niet herinvoeren van spelen op de Zondagmiddag? U had me twee maanden geleden verteld dat dat begin Nov. op de agenda zou komen te staan. Mijn aanbod om e.e.a. op de zondag middag te begeleiden staat nog steeds recht overeind. U heeft me ook toegezegd hier op terug te komen dus ik hoor graag van u.
  mvg
  Otto van Stenus

 3. Henk op 04-12-2005 om 16:00 uur

  Beste Otto,

  De Stichtingen hebben het zeker besproken. Op dit moment acht men het risico met het openen en afsluiten van het complex te groot. Daarnaast is het zo dat het spelen op de zondag in de oude vorm ook financieel niet verantwoord is. De kosten van de verlichting zijn verhoudingsgewijs tot het aantal spelers te hoog en het incasseren van een bijdrage van de niet-leden verliep bepaald niet vlekkenloos. Een gesloten boek acht ik het niet. Er moet een nieuwe formule gevonden worden.

 4. Henk op 04-12-2005 om 17:31 uur

  Beste Hans,

  Je hoeft het ook zeker niet (altijd) met mij eens te zijn. Als we het allemaal met elkaar eens zouden zijn, zou de wereld er saai uit zijn. Bovendien als een ieder het met elkaar eens is, acht ik dit per definitie 'verdacht zwemwater'. Vooralsnog ga ik door om de gedragingen van 'de gestaalde KGB-kaders' van de NBB aan de kaak te stellen. Het moet veranderen. Overigens welke Hans ben jij?

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)