Badminton Vereniging Almere

Algemene ledenvergadering

Binnenkort is er weer een Algemene ledenvergadering. Dit is twee keer per jaar en de kans om je mening ergens over te geven of te bekijken wat er in de vereniging achter de schermen gebeurt bij alle commissies en ook op financieel gebied. Dit jaar hebben we het huishoudelijk reglement aangepast en de statuten gewijzigd. Deze worden ook behandeld op vrijdag 16 december. Ik denk dat het voor alle leden goed is om aanwezig te zijn, maar helaas is de opkomst steeds zeer teleurstellend. Ik hoop meer mensen te zien dan de vorige keer!

Het bestuur van Badminton Vereniging Almere nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke zal worden gehouden op vrijdagavond 16 december 2005 in Sportcomplex De Toekomstgroep. De aanvang is 19.00 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Verslag ALV 27 mei 2005
  4. Jaarstukken 2004/2005 inclusief het verslag van de kascommissie
  5. Beleidsplan
  6. Statutenwijziging
  7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
  8. Actualiteiten van de commissies
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het verslag ALV 27 mei 2005 en de begroting 2005/2006 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.

Hiermede worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Mariska Post,
secretaris

Reageer op dit bericht (“Algemene ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)