Badminton Vereniging Almere

Algemene Ledenvergadering van 16 december 2005

Op vrijdagavond 16 december 2005 is in Sportcomplex De Toekomstgroep de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden van de Badminton Vereniging Almere. Aanwezig waren vijf leden en zes bestuursleden en de ALV duurde 30 minuten ondanks het feit dat er toch zeer belangrijke besluiten zijn genomen.

Op de agenda stonden onder meer de jaarstukken 2004/2005, het beleidsplan, de statuten en het huishoudelijk reglement.
De jaarstukken verder goedgekeurd en de penningmeester werd décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
De ALV kon ook instemmen met het beleidsplan 'Baan Brekend Badminton' van de vereniging. Het oude beleidsplan was van 1995 en na tien jaar was dat wel eens aan herziening toe. Het beleidsplan zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2006 worden gepresenteerd.
Ook werden de statuten van de vereniging aangepast. Het zeer open karakter van de vereniging is bijgesteld.
Het huishoudelijk reglement is herzien en met name de toevoeging van artikel 12 inzake de Zorgplicht van bestuurders, commissieleden en leden acht het bestuur een belangrijke verbetering. Ik zal een dezer dagen dit artikel op de site nader uiteenzetten.

Reageer op dit bericht (“Algemene Ledenvergadering van 16 december 2005 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)