Badminton Vereniging Almere

Niet alleen de praktijk, maar ook de theorie

Op donderdag 5 januari jl. stond Roy niet in de sporthal, maar voor de “klas” in de bestuurskamer van ons sportcomplex voor een theoriemiddag voor de topsportgroepen 2 en 3.

Rob en ik hadden hem gevraagd om voor de Topsportgroepen 2 en 3 een theorieles te verzorgen. De opkomst was enorm groot. Niet alleen bijna alle kinderen, maar ook veel ouders waren aanwezig. Het paste allemaal maar net in de bestuurskamer.
Roy vertelde het één en ander over de voorwaarden waaraan de kinderen moeten voldoen om mogelijk door te breken naar de top. Deze voorwaarden zijn:

Roy geeft aan dat hij in zijn trainingen de voorkeur geeft aan het ontwikkelen van vaardigheden (de beheersing van zoveel mogelijk verschillende soorten slagen) boven het trainen op kracht. In de praktijk blijkt vaak dat kinderen die op jongere leeftijd in de “prijzen zijn gevallen” op basis van kracht, dat je daar bijna nooit meer wat van hoort. Ten aanzien van plezier merkt Roy op dat plezier echt belangrijk is, maar dat hij wel verwacht dat er goed geconcentreerd getraind moet worden. Er is genoeg ruimte of even met elkaar de praten en te lachen, maar op het moment dat er opdrachten gegeven worden, moet hier serieus (en zonder te praten) mee om worden gegaan.

Roy Calbo

Roy geeft ook aan dat het verenigingsgevoel erg belangrijk is. Hij vindt dat iedereen met elkaar moet kunnen trainen onder het motto: “we hebben het allemaal een keer moeten leren”. Op deze manier kweek je een goed verenigingsgevoel en iedereen kent ook iedereen. Verder wordt door Roy nog ingegaan op het spelen langs de lijnen om het speelveld zo groot mogelijk te houden.

Door één van de ouders werd een vraag gesteld waarom er niet op tactiek in de dubbelspelen getraind wordt. Hierop antwoordde Roy dat de kinderen nog onvoldoende kracht hebben om van achterlijn naar achterlijn te clearen. Hierdoor wordt het speelveld kleiner en daarom heeft het geen zin om op tactiek te trainen omdat daarvoor gebruik moet worden gemaakt van het gehele speelveld. Groep twee is hier fysiek wel aan toe en Roy zal dan ook starten met hieraan aandacht te besteden.

Theoriemiddag Topsportgroepen

Na een partij op de televisie gekeken te hebben, waarin Roy o.a. liet zien waneer een drop goed wordt uitgevoerd, namelijk dat een goede drop alleen een goede drop is als de tegenstander met zijn voet over de servicelijn moet stappen. Hierna werden groepen door elkaar opgesteld voor een training in de zaal, waarbij de “kleintjes” moesten spelen tegen een grotere. Rob heeft hiervan wat filmopnamen gemaakt die na afloop van de training onder grote hilariteit werden bekeken. Na een afrondend woord van Roy, met dank aan de organisatoren, werd deze middag afgesloten met wat hapjes en drankjes.

Roy tussen de banen

Tot nu toe 2 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Rob Deriga op 12-02-2006 om 22:00 uur

    Excuses voor de late plaatsing, maar we hebben problemen gehad met onze oude computer. Met de nieuwe zijn deze problemen nu gelukkig voorbij. Bij dit stukje zullen nog foto's geplaatst worden en zullen er ook nog foto's in de fotogallerij worden opgenomen.

  2. Krijn op 13-02-2006 om 10:06 uur

    Foto's staan erbij en op http://www.bvalmere.nl/fotogalerij/2005-2006/theoriemiddag-topsportgroepen

Reageer op dit bericht (“Niet alleen de praktijk, maar ook de theorie ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)