Badminton Vereniging Almere

Discussie strippenkaart recreanten

Op de website van de BVA staat onder Afdelingen/Recreanten een discussiestuk over de invoering van een strippenkaart. Commentaar is welkom.

Zie het voorstel.

Tot nu toe 8 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. Ronald Blok op 14-03-2006 om 18:31 uur

  Absoluut een prima initiatief.
  Ik kan me echter niet geheel vinden in de berekening. Volgens mij mogen de recreanten 3 keer in de week vrijspelen (ma, wo en vr). Hierdoor zou een avondje spelen niet 5.40 maar 1.80 kosten voor een lid. Om dan 8.00 per speelavond te vragen lijkt met iets te veel van het goede. Persoonlijk zou ik een tarief van 6.00 euro per avond beter in verhouding vinden.

 2. Stephan op 15-03-2006 om 07:32 uur

  In het discussiestuk zouden geen bedragen genoemd moeten worden. Het gaat om het vraagstuk of een strippenkaart methode een goed alternatief is. Het mag echter niet zo zijn dat de totale inkomsten van de vereniging lager worden door de invoering van een strippenkaart (de kosten blijven immers gelijk). Het invoeren van een strippenkaart is denk ik een goed instrument voor de daluren. Je moet dan denken aan badmintonoverdag en zondagmiddag.

 3. Roland Branderhorst op 15-03-2006 om 12:21 uur

  Een plaats op de baan via een knip in de strip.
  Enkele kanttekeningen:
  1. Je koopt een plaats op de baan per keer. Je verwacht waar voor je geld. Wordt er alsnog afgehangen en neem je het om de 20 minuten bankzitten op de knip toe? Of krijg je een gegarandeerde plaats.
  2. je krijgt geen verenigingsgevoel. Je gaat iets per keer kopen en verwacht daartegenover een organisatie die jou die dienst levert. Betrokkenheid c.q.iets voor de vereniging doen komt verder weg te staan in een tijd dat dit al aan het afkalven is.
  3.Iemand die meer betaalt dan anderen is in de praktijk niet geinteresseerd in daluren maar in piekuren. Je krijgt twee systemen door elkaarin een toch al druk bezette hal. Je ziet nu al een tendens dat mensen trainingen volgen om zo gegarandeerd een uur op de baan te staan.
  Er zouden dan 3 systemen actief worden,waarbij de afhangende recreant het vijfde wiel aan de wagen wordt. Tel ik de nacompetitie nog niet eens mee.

  Een oplossing zou een kleurensysteem kunnen zijn.
  Afhangpassen op kleur
  Maandag avond groen
  Woensdag rood
  Vrijdag blauw
  Alle dagen Paars
  Als de overstap naar een volledig lidmaatschap te groot is , kun je een rustige avond kiezen , omdat van iedere kleur bekend is hoeveel aanmeldingen er zijn. Er kan zo meer spreiding komen.

 4. Paul van der Bel op 15-03-2006 om 13:33 uur

  Een paar opmerkingen naar aanleiding van de reactie van Roland. In het beleidsplan van de Badminton Vereniging Almere staat dat het minimaal drie dagdelen per week mogelijk moet zijn voor recreanten om de sport badminton te kunnen beoefenen. Daarbij geldt onder meer dat er voldoende banen beschikbaar moeten zijn en dat de wachttijd zoveel mogelijk beperkt moet blijven tot 20 minuten. Dit streven heeft betrekking op alle recreanten, dus ook mogelijke strippers. Bankzitten door strippers op spitsuren kan en zal dan ook wel eens voorkomen. In de trein moet je, zelfs met een geldig eersteklas kaartje, ook wel eens staan. Pas bij een vertraging van 30 minuten gaat de mogelijkheid van gedeeltelijke restitutie in. Als een stripper de hele avond niet kan spelen zal de knip in de strip dan ook wel verwijderd worden. Met betrekking tot kanttekening 3 wil ik opmerken dat er weliswaar in de bezetting van de zaalcapaciteit sprake is van dal- en piekuren, maar dat een potentiële stripper toch meer geleid zal worden door a. de voor hem beschikbare uren, in combinatie met b. de meest optimale uren/dagen om zo veel mogelijk te kunnen spelen. Wij weten nog niets van het profiel van de stripper en daarom zou je net zo goed kunnen stellen dat de stripper in plaats van het nog drukker te maken hij/zij evengoed zou kunnen zorgen voor het opvullen van de rustige uren.
  Kanttekening 2 van Roland snijdt pas echt een belangrijke zaak aan. Clubbinding is belangrijk voor elke vereniging. Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet en zonder clubbinding zijn er geen vrijwilligers. Aan het lidmaatschap van de vereniging is formeel een verplichting tot dienstverlenende werkzaamheden verbonden. In hoeverre daar ook daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan is in deze discussie niet relevant. Aan de strippenkaarthouder zal deze verplichting niet kunnen worden opgelegd. In de prijsstelling dient deze component te worden toegevoegd.

  Uitwerking van het strippenkaart-idee is aan te bevelen. Niet alleen de in het stuk van Peter genoemde groepen kunnen hiermee de mogelijk krijgen om badminton te spelen, maar het opent ook de mogelijkheid tot ledenwerfacties en,het benaderen van specifieke doelgroepen (studenten, bedrijven etc.), waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het doel van onze vereniging: “het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder”.

 5. Suus op 16-03-2006 om 13:54 uur

  Goed idee. Ben het alleen wel met meneer blok eens dat de prijs lager moet zijn. Denk dat er inderdaad uit de bedrijfshoek wel interesse voor is.Is misschien een leuk klusje voor onze mister Paul L.. Die kan onwijs goed babbelen, dus kan hij dit ook wel aan de man/vrouw brengen. :-)

 6. John op 16-03-2006 om 18:34 uur

  Ik ben het er helemaal niet mee eens, volgens mij hebben wij al voldoende drukte op de avonden van de recreanten dus zit ik al helemaal niet te wachten op nog meer mensen.
  Verder mag je wel een politieagent neerzetten bij de banen en het afhangbord het verloopt nu al gaotisch op sommige momenten als de zoemer gaat.
  de mensen rennnen naar het bord, hangen af voor een ander, de ander heeft zijn kaarten vergeten of is deze kwijt, er komen ook al mensen meespelen die 3 x mogen oefenen.
  Er loopt een recreantencompetitie er is een nacompetitie er zijn recreantentournooien.
  Nee mensen dit is straks niet meer te overzien.
  Verder is het best wel een discussie waard dus prima initiatief

 7. Marco den Haan op 17-03-2006 om 08:54 uur

  John roert hier denk ik een goed punt aan en dan niet alleen op het gebied van recreatief badminton.
  De hal bezetting is altijd goed tot overvol.

  Indien de vereniging zich verder wil profileren, en groeien moet tevens het volgende in ogenschouw worden genomen:
  - de jeugdopleiding zit nagenoeg 'vol':
  Tot 20:00 uur is de hal door de weeks voor de jeugd gereserveerd, eerder in de middag beginnen met trainen is niet tot nauwelijks mogelijk wegens de flucturerende schooltijden van middelbare scholieren en de onbeschikbaarheid van trainers. De zaterdag'ochtend' is gevuld van half 9 tot half 3.

  - de wedstrijdspelers hebben 's avonds de vaste invulling van hun trainingen. Op dinsdag en donderdag avond lopen deze trainingen door tot 22:00 uur

  - de recreanten hebben 3 speelavonden waarbij ook trainingen worden verzorgd. Ook deze avonden zijn tot vrij laat op de avond goed gevuld.

  - de weekenden zijn gedurende het competitie seizoen gevuld met senioren op de zaterdagavond en jeugd op de zondagochtend. Sinds kort is er tevens weer de mogelijkheid om op zondagmiddag vrij te spelen. En is gedurende het 'toernooien seizoen' de hal regelmatig volledig bezet voor een weekendtoernooi en andere activiteiten.

  Zodoende denk ik dat de vraag eigenlijk op een hoger niveau moet worden gesteld. Volgens het discussiestuk wil de vereniging zich nog steeds meer en beter profileren. Dan moet de vereniging zich allereerst afvragen hoe men dat wil bereiken. Willen wij als vereniging bijvoorbeeld nog steeds doorgroeien en wat betekent dat voor de vereniging? Uit de situatie zoals ik die zojuist schetste valt op te maken dat er niet veel rek meer zit in de bezetting van de hal. Is aanbouw of een nieuwe hal realistisch? Voor de huidige situatie staan er nog de nodige kosten posten hoog in prioriteit, zoals bijvoorbeeld isolatie.

  Het idee om potentiele leden te kunnen binden voor een kortere periode is absoluut goed en daar zit denk ik ook muziek in voor de toekomst, maar ik denk wel dat er gekeken moet worden naar wat dan de verwachte toestroom is en hoe dat opgevangen kan worden. En vooral of de verwachte toestroom opgevangen kan worden (in de huidige situatie).

 8. Paul vdB op 01-05-2006 om 21:15 uur

  Gezien de reacties én gezien het feit, we zijn nu al weer een paar weken verder, dat de zaalbezetting niet uitputtend is, lijkt het mij een goede zaak om het idee van de strippenkaart verder uit te werken naar een concreet voorstel. De tegenstanders van het op deze manier werven van (mogelijke) leden en spelers moeten het dan maar zien als een pilot.

Reageer op dit bericht (“Discussie strippenkaart recreanten ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)