Badminton Vereniging Almere

Roy Calbo neemt ontslag bij BV Almere

Op 25 april 2006 heeft het bestuur in overleg met Roy Calbo een persbericht doen uitgaan. In het persbericht werd bekend gemaakt dat Roy met ingang van het volgende seizoen de jeugd en de topsport zou trainen. Op 4 mei 2006 heeft Roy besloten om helemaal te stoppen bij onze vereniging.

Het bestuur wil benadrukken dat het hier gaat om een zaak tussen het bestuur en hoofdtrainer en niet om een zaak tussen hoofdtrainer en de voorzitter.

Het bestuur heeft op 11 mei 2006 een voorlichtingsuur gehouden om de spelers op de hoogte te stellen. Hierbij heeft het bestuur in chronologische volgorde de gebeurtenissen verteld.

Chronologisch de gebeurtenissen

Al enkele jaren geeft Roy Calbo aan te stoppen met trainen/coachen van de senioren. Hij wil zich meer gaan richten op de jeugd waar hij veel meer voldoening van krijgt. Het bestuur haalt hem steeds over om toch te blijven.

December 2005

Roy geeft bij Paul Leenders aan te stoppen met het trainen/coachen van team 1

12 Februari 2006

Bij de uitwedstrijd van Dekker Almere bij DKC geeft Roy bij Cock van Puffelen en Henk Staats aan te stoppen met trainen/coachen van team 1. Hij heeft er geen zin meer in.

27 Maart 2006

Na de competitie van team 1 is er een evaluatie gehouden met Roy. Bij deze evaluatie zijn namens het bestuur aanwezig; Cock van Puffelen (scheidend manager team 1/voorzitter wedstrijdcommissie), Chris Dekker (waarnemend voorzitter Sporttechnische commissie), Paul Leenders (aankomend manager team 1) en Henk Staats (voorzitter). In dat gesprek is er gesproken over korte en lange termijn doelstellingen van de vereniging aangaande het 1ste team.

Korte termijn: handhaving in de Topliga
Lange termijn: zoveel mogelijk Almeerse spelers in het 1ste team.

Om de lange termijn doelstelling te kunnen realiseren is er op dat moment een werkgroep bezig een beleidsnotitie op te zetten hoe we dat als vereniging voor elkaar willen gaan krijgen.

Voor het seizoen 2006/2007 wil Roy twee huidige spelers van het eerste team vervangen door twee andere bij de vereniging spelende spelers. De voorstellen die Roy op tafel legt worden door Cock als veel te risicovol aangemerkt. Hij stelt voor om in iedere geval voor het seizoen 2006/2007 het huidige team te handhaven. De resultaten welke door de spelers zijn behaald geven vertrouwen dat handhaving geen probleem mag zijn. Het bestuur deelt deze mening. Roy geeft aan te stoppen met trainen/coachen van team 1.

20 April 2006

Henk Staats en Vincent Festen hebben namens het bestuur een gesprek met Roy over de invulling van zijn taken voor het seizoen 2006/2007. Beide partijen komen het volgende overeen:

  1. Roy blijft trainer bij de jeugd.
  2. Roy blijft trainer voor de topsportgroepen
  3. Roy adviseert spelers bij BV Almere te blijven
  4. In samenwerking met Roy wordt er een persbericht opgesteld.

Om er zeker van te zijn dat Roy het met afspraken eens is krijgt hij nog 24 uur bedenktijd.

21 April 2006

Roy bevestigt conform afspraak dat hij het eens is met de gemaakt afspraken.

23 April 2006

Het persbericht wordt in samenwerking en met goedkeuring van Roy opgesteld.

25 April 2006

Het bestuur publiceert het persbericht. Het persbericht wordt door iedereen positief ontvangen.

25 April 2006

Het bestuur informeert de spelers van team 1 t/m 5 over het vertrek van Roy als trainer-coach bij de senioren.

Na deze bijeenkomst besluiten twee speelsters actie te gaan voeren tegen het bestuur en Henk Staats in het bijzonder.

2 Mei 2006

Bij een ingelaste bestuursvergadering wordt Roy uitgenodigd. De feiten en afspraken worden met Roy doorgenomen. Hij bevestigt dat alles is gegaan zoals weergegeven. Bovendien bevestigt hij dat hij achter de acties tegen het bestuur en tegen de voorzitter als persoon zit. Het bestuur stelt hem hierop drie zaken:

  1. Hij mag nog steeds de jeugd en topsport trainen zoals op 20 april overeengekomen.
  2. Hij stopt met zijn acties tegen het bestuur en Henk Staats in het bijzonder. Tevens dient hij ook geen ondersteuning te geven aan deze acties.
  3. Mocht hij toch doorgaan dan rest het bestuur niets anders dan gepaste maatregelen te nemen. Dit alles wordt schriftelijk bevestigd.

3 Mei 2006

Roy ontvangt de brief met daarin de drie punten zoals aangegeven op 2 mei.

4 Mei 2006

Roy geeft bij Aisha Krak aan per einde seizoen te stoppen bij de BV Almere. Daarna spreekt hij de spelers toe. Hierop spreken de eerder genoemde twee speelsters de overige spelers toe. Ze roepen op om te komen naar de ALV van 30 mei 2006.

9 Mei 2006

Het bestuur besluit het ontslag van Roy per 30 juni 2006 te aanvaarden. Er zal een bevestiging worden gestuurd.

Tenslotte

Het bestuur betreurt de gang van zaken. Roy heeft een zeer groot aandeel gehad in hetgeen onze vereniging de afgelopen jaren heeft bereikt. Het bestuur heeft Roy Calbo altijd hoog in het vaandel gehad, ook volledig vertrouwd en in woord en daad alle credits gegeven. Roy heeft veel voor de vereniging betekend en wij als vereniging zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Het bestuur spreekt de wens uit, om op termijn, Roy het afscheid te geven dat hij verdient.

Wij willen het als bestuur hierbij laten en vertrouwen er op dat U, onze leden, zeer wel in staat bent om Uw eigen oordeel te vellen.