Badminton Vereniging Almere

GEEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De groep 'verontruste ouders' en het bestuur hebben een akkoord gesloten.

Op 30 mei 2006 heeft de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden van de Badminton Vereniging Almere in Sportcomplex De Toekomstgroep te Almere. Tijdens deze ALV werd door een groep (verontruste ouders van jeugd-) leden een verzoek ingediend voor het houden van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) met de volgende twee agendapunten:

Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiger van de groep verontruste ouders, Chris van Dijk (jurist en lid van onze vereniging) als onafhankelijk gespreksleider en een bestuursafgevaardigde. Mede gezien het feit dat hoofdtrainer Roy Calbo uiteindelijk openbaar maakte om niet terug te willen keren bij de vereniging heeft de groep verontruste ouders gemeend dat het belang van de BVA onevenredig geschaad zou worden indien de eis tot ontslag van de voorzitter zou blijven bestaan. Na overleg met het bestuur is dan ook besloten dat de extra BALV geen doorgang zal vinden. De groep verontruste ouders en het bestuur zijn overeengekomen dat er een onafhankelijke commissie ingesteld zal worden die de volgende opdrachten meekrijgt:

Het bestuur stelt aansluitend binnen één maand, dus voor 1 april 2007, de leden schriftelijk op de hoogte van het volledige advies van de commissie. In de reguliere ALV, welke hiervoor met één maand vervroegd zal worden naar begin mei 2007 zal dit onderwerp geagendeerd worden. Het bestuur geeft in deze vergadering aan of, en zo ja in welke mate, zij gevolg geeft aan dit advies. De leden geven in deze ALV wel of niet hun akkoord over de voorgenomen uitvoering hiervan.

De commissie zal bestaan uit twee bestuursleden van de vereniging, een onafhankelijk voorzitter en twee leden van de vereniging. Middels een oproep op onze verenigingssite zullen deze twee leden worden geworven.

Zoals eerder gesteld in dit bericht zal de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, die komende vrijdag 23 juni 2006 om 19.30 uur zou worden gehouden, hiermee komen te vervallen.

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. H. v. H. te A op 21-06-2006 om 19:21 uur

    Goede zaak, een chique en constructieve oplossing.

    Henk van Hulst

Reageer op dit bericht (“GEEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)