Badminton Vereniging Almere

Van de ledenadministratie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30 mei j.l. is door de leden verzocht, in verband met de onduidelijkheden over de vereniging, de termijn voor opzegging te verlengen tot na de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV). Dit is door het bestuur geaccordeerd.

Onder verwijzing naar het persbericht elders op de site, zal de mogelijkheid tot opzegging, voor leden die zich niet kunnen vinden in het akkoord zoals omschreven in dit persbericht alsnog mogelijk zijn.

Opzeggingen dienen uiterlijk maandag 26 juni a.s. schriftelijk te worden doorgegeven aan de leden administratie van de vereniging.

Dit kan gebeuren via de Postbus 10299, 1301 AG Almere of via email aan de Penningmeester van de vereniging; v.festen@chello.nl.

Reageer op dit bericht (“Van de ledenadministratie ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)