Badminton Vereniging Almere

Algemene Leden Vergadering op 27 november

Het bestuur van Badminton Vereniging Almere nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke zal worden gehouden op maandagavond 27 november 2006 in Sportcomplex De Toekomstgroep. De aanvang is 19.00 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV 30 mei 2006
  5. Jaarstukken 2005/2006 inclusief het verslag van de kascommissie
  6. Actualiteiten van de commissies
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het verslag ALV 30 mei 2006 en de jaarstukken 2005/2006 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.

Hiermede worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Mariska Post,
secretaris

Reageer op dit bericht (“Algemene Leden Vergadering op 27 november ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)