Badminton Vereniging Almere

Vrolijke boel tijdens de nieuwjaarsreceptie

Het was zondag 7 januari 2007 een drukte van belang in Sportcomplex De Toekomstgroep. Er werd in twee shifts gebadmintond, de loopvereniging Just Run hield haar Nieuwjaarsreceptie, wij hielden een OpenDag en aansluitend was er onze Nieuwjaarsrceptie. De penningmeester van de Beheerstichting zal er met tevredenheid op terugzien want de gezelligheid vertaalde zich in de baromzet.

De OpenDag leverde 30 geintresseerden en naar later bleek tien nieuwe leden op en daarmede kon de flyeractie zonder meer als een succes worden bestempeld. En ook de Nieuwjaarreceptie was een succes. Oliebollen en appelflappen gingen er in als koek bij de vele aanwezigen en dat gold ook voor de schalen met de andere hapjes. Dat betekende dat velen hun goede voornemens om te lijnen op deze zondagmiddag nog even uitstelden. Cock van Pufffelen en Henk Mostert hadden de organisatie voor hun rekening genomen en dat hield in dat het niemand ook maar aan iets ontbrak. De Nieuwjaarsrecptie, ooit een initiatief van Cock van Puffelen en John Bor, heeft nu na een aantal jaren met de hoge opkomst, haar bestaansrecht bewezen en valt niet meer weg te denken uit het Almeerse badmintonleven. Voorzitter Henk Staats hield zoals te doen gebruikelijk een nieuwjaarspeech en een ieder die er niet bij was maar er wel kennis van wil nemen kan hem alsnog lezen. Het bestuur dankt de organisatoren Cock van Puffelen en Henk Mostert voor de meer dan gezellige middag.

Nieuwjaarsspeech 2007

Laat ik beginnen U allen namens het bestuur een gezond en sportief 2007 toe te wensen, waarbij een ieder ‘het shuttle rapen’ vooral aan de tegenstander overlaat.

Maar we blikken zoals te doen gebruikelijk ook even terug op 2006. En ik zeg bewust even want het bestuur en ik wellicht in het bijzonder kijken met gemengde gevoelens terug op, met name, het eerste halfjaar in 2006.

In januari 2006 kregen we te horen dat Michael Wuck, zoon van Han en Fred Wuck de strijd tegen kanker toch had verloren en is overleden.

Onze voormalige trainer-coach, die heel veel voor ons heeft betekend en die op eigen verzoek vertrok en vervolgens al het gedoe er om heen. Ik acht het nog steeds onbegrijpelijk wat er allemaal is gebeurd, maar we moeten het maar achter ons laten.

Ik ben werkelijk blij verrast door de wijze waarop twee nieuwe bestuursleden zich hebben gemanifesteerd en twee commissieleden.
Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de stappen die het bestuur in het tweede halfjaar 2006 heeft gezet, te weten:

Ik heb al gezegd dat mij als eenvoudig voorzitter van de vereniging is opgevallen dat een aantal pas aangetreden vrijwilligers voor nieuw elan zorgen in onze vereniging.

Heb ik daarmede alle flesjes wijn uitgedeeld? Nee, er is een flesje wijn voor Cock van Puffelen. Jarenlang manager van team 1, Dekker Almere en daarmede gestopt in maart/april 2006. Het was er steeds niet van gekomen maar dit is ook een uitstekende gelegenheid om Cock te bedanken voor zijn managerswerk en denk niet te licht over dit soort functies!

En er is iemand die een aantal jaren secretaris is geweest van de sponsorcommissie en dat eminent deed. Nu is zij officieel geen lid meer van een commissie, maar zij is altijd bereid om te helpen. Zo is zij de ladyspeaker bij de wedstrijden van team 1, zij maakt de wedstrijdflyers voor de competitiewedstrijden en de posters voor Dekker Almere, voor de toernooien en als ik vraag, maak ook even een poster voor het nieuwe trainingscentrum, je hebt drie weken de tijd, dan heb ik binnen drie uur een concept. Onze Josina Wu. Ook voor Jos een flesje wijn.

En sportief gezien is het soms hangen en wurgen maar met een beetje geluk zullen de hoogste teams zich allemaal handhaven, al is team 2, Van Zoelen Almere, een groot zorgenkind. Wel krijgen we er waarschijnlijk een landelijk team bij en daar mogen we trots op zijn, zes landelijke teams. Bij de junioren staat een drietal teams op de drempel om kampioen te worden maar de aantallen kampioenen van voorgaande jaren zullen we de komende jaren beslist niet halen. Daarvoor was de opleiding teveel ingezakt, maar we zijn op de goede weg terug. Ook bij het ‘aangepast badmintonnen’ laat Almere van zich horen. Neem Marcel Smouter, hij wint menig toernooi.

Onze grote toernooien zoals het Satelitte en de Junior Masters waren goed bezet en liepen als een trein. Mogen we trots op zijn. En als we kijken naar onze organisatie. Iedere commissie stelt een jaarplan op, op basis daarvan de begroting, maandelijkse worden de werkelijke kosten getoetst aan de begroting en binnen een maand na afloop van een seizoen is de jaarrekening in concept opgesteld. Ik durf te zeggen dat menig bedrijf hier nog een puntje aan kan zuigen, maar we zullen het eerdaags horen van Sportservice Flevoland.

Rest mij alle vrijwilligers voor onze onovertroffen vereniging te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en we rekenen ook weer op dezelfde ondersteuning in 2007.

Ik hoop van ganser harte dat we de ellende van het eerste halfjaar 2006 voorgoed achter ons gelaten hebben en dat wij onze energie positief zullen aanwenden voor het jaar 2007, het jaar waarin we onder meer in het linker rijtje van de Big Boss Liga terecht willen komen, althans dat is mij beloofd.

Reageer op dit bericht (“Vrolijke boel tijdens de nieuwjaarsreceptie ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)