Badminton Vereniging Almere

30 Mei Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de Badminton Vereniging Almere nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke zal worden gehouden op woensdagavond 30 mei 2007 om 19.00 uur in Sportcomplex De Toekomstgroep.

Agenda:

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag ALV 27 november 2006
  5. Onderzoeksrapport Jan Jaap de Groot
  6. Benoeming bestuursleden
  7. Begroting seizoen 2007-2008
  8. Commissies
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het verslag van de ALV 27 november 2006, het onderzoeksrapport van Jan Jaap de Groot en de begroting van seizoen 2007-2008 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.

Bij deze worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur,
de secretaris,
Mariska Post.

Reageer op dit bericht (“30 Mei Algemene Leden Vergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)