Badminton Vereniging Almere

Infobulletin voor de supporters van Dekker Almere

Het zal U niet ontgaan zijn dat de Nederlandse Badminton Bond (NBB) en zes Big Boss Liga (BBL)-verenigingen, te weten BV Almere, BCR ‘91, BC Slotermeer, BC Smashing, BV Van Zijderveld en Van Zundert Velo, lijnrecht tegenover elkaar staan over het competitieschema 2007/2008. Wij kunnen ons voorstellen dat U met vragen zit en wij zullen proberen kort en bondig uiteen te zetten waar de badmintonschoen wringt.

logo's van de zes clubs

Eind januari 2007 hebben de acht BBL-clubs bij elkaar gezeten. In deze bijeenkomst zijn er met een meerderheidsbesluit afspraken gemaakt en vastgelegd, bijvoorbeeld omtrent het aantal dubbele competitieweekenden (maximaal twee) en het feit dat er doordeweeks geen competitie wordt gespeeld. Vervolgens hebben eind februari 2007 de BBL-clubs en een aantal 1ste divisieverenigingen overeenstemming bereikt over de wedstrijdkalender en de nieuwe competitieopzet.
Een poging van BC Amersfoort om hier verandering in aan te brengen werd door de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken (LCW) van de hand gewezen, en dit besluit werd vervolgens bekrachtigd door het bondsbestuur.
En daarmede lijken de zaken, zoals al jaren te doen gebruikelijk, geregeld voor de BBL-competitie 2007/2008. Maar niets is minder waar, naar later blijkt.

Met verbazing nemen de zes clubs kennis van een brief van de NBB van 25 juni 2007 waarin het bondsbestuur meedeelt, dat op de bondsvergadering van 23 juni 2007 gediscussieerd is over de beleidsuitgangspunten voor de BBL-competitie 2007/2008. De uitkomst van deze discussie is dat het individuele belang van de topspelers voorgaat en dat de LCW wordt verzocht een nieuw competitieprogramma vast te stellen dat rekening houdt met de individuele belangen van de topspelers en zoveel mogelijk aansluit bij de reguliere bondscompetitie.
De zes clubs zijn, op zijn zachtst gezegd, verbolgen. Dat deze discussie in de jaarvergadering überhaupt gevoerd zou worden, was de verenigingen niet bekend. De zes verenigingen ervaren het spel dat gespeeld is tijdens de bondsvergadering dan ook als een dolksteek in de rug. De zes zijn er stellig van overtuigd, dat de NBB en BC Amersfoort en ook BC Duinwijck heel bewust gekozen hebben voor deze tactiek. Uit het verslag van de jaarvergadering blijkt overigens duidelijk dat vele afgevaardigden niet op de discussie waren voorbereid.

Middels een brief van 31 juli 2007 laten de zes clubs hun misnoegen blijken over de handelswijze van de NBB. Zij verzoeken het bondsbestuur om binnen 14 dagen een extra bondsvergadering bijeen te roepen, waarvoor alle BBL-clubs worden uitgenodigd en waarin de BBL-clubs ruimschoots in staat worden gesteld de afgevaardigden toe te spreken. Wordt aan dit verzoek niet voldaan dan distantiëren de zes clubs zich van de door de LCW opgestelde competitiekalender. De zes clubs zijn van mening dat het LCW-schema onaantrekkelijk is voor publiek, sponsors, media en 80% van de BBL-spelers. Inmiddels heeft er ook een afgevaardigde aan de bel getrokken bij de NBB. Deze afgevaardigde vraagt zich af, verwijzend naar de reglementen van de NBB, of het bondsbestuur het besluit dat zij genomen heeft, feitelijk wel kon nemen!

Het antwoord op 14 augustus 2007 van de NBB is koud en zakelijk en op de argumenten van de zes clubs wordt niet of nauwelijks ingegaan. Dat geldt evenzeer voor de opmerkingen van de afgevaardigde ten aanzien van het gebruik van de reglementen. De NBB verschuilt zich op het punt van de reglementen achter een kapstokreglement. Er zou sprake zijn van een uitzonderlijke situatie, een calamiteit, en daarmee worden de van toepassing zijnde reglementen opzij geschoven! Ook een aanpassing van het LCW-schema op 15 augustus 2007 vindt geen genade in de ogen van de zes verenigingen.

De zes verenigingen zitten overigens niet stil en komen vervolgens bijeen en besluiten zelf een oplossingsgericht competitieschema op te stellen waarbij overigens ook rekening wordt gehouden met de belangen van BC Amersfoort en BC Duinwijck. Ook kondigen de zes verenigingen aan een werkgroep samen te stellen die gaat onderzoeken wat er nodig is om in de toekomst te komen tot een volwaardige BBL competitie.
Het schema, waarin de zes clubs al weer heel wat water bij de wijn hebben gedaan, wordt op 19 augustus 2007 verzonden naar de NBB met daarin het verzoek voor de 23ste augustus 2007 te reageren. Even lijkt het er op dat er een doorbraak komt, als een bestuurslid van de NBB zich telefonisch positief uitlaat over het door de zes clubs opgestelde competitieschema. De volgende dag echter blijkt dat er van een doorbraak geen sprake is. Het schema wordt zonder meer aan de kant geschoven en eens te meer wordt de zes clubs duidelijk dat de LCW het wedstrijdschema niet opstelt maar in feite BC Amersfoort.
Op 23 augustus 2007 delen de zes clubs de LCW mede dat de zes clubs zullen spelen volgens het door hun opgestelde competitieschema en dat de uitnodigingen daartoe door de zes zullen worden verzonden.

Op 28 augustus 2007 ontvangen de zes clubs een antwoord van de NBB met daarin de volgende zinsnede opgenomen:
“Daarom zal het niet naleven van het door de LCW aangekondigde Topligaprogramma niet worden geaccepteerd. Zodra een vereniging dit programma niet naleeft zal de LCW deze overtreding sanctioneren door de betreffende vereniging de plek in de competitie te ontnemen. Dit om verdere schade en negatieve publiciteit te voorkomen”.
En natuurlijk is het bondsbestuur teleurgesteld over de houding van de zes clubs tegenover BC Amersfoort. Dat arme Amersfoort toch.

Tot slot.

De zes clubs vinden, om het maar eens in rond Nederlands te zeggen, dat de NBB, BC Amersfoort en ook BC Duinwijck een smerig (machts)spelletje spelen.
De technische staf van de NBB doet daar nog een schepje bovenop door de spelers die op Papendal trainen, op te zetten tegen de verenigingen, waarvan zij lid zijn. De zes clubs, die zich al jarenlang gemanipuleerd voelen, accepteren dit niet langer. De NBB beroept zich nu op een noodsituatie en heeft de regels en reglementen gewoonweg opzij geschoven.
De NBB vindt dat de zes verenigingen met hun standpunt over de competitiekalender ernstige schade toe kunnen brengen aan de Big Boss Liga. Dit is natuurlijk de wereld op z’n kop. Als er één partij is die de Big Boss Liga schade heeft toegebracht dan is dit het bondsbestuur zelf, door de amateuristische wijze waarop zij met de BBL-verenigingen is omgegaan en nog steeds omgaat!
De zes verenigingen staan pal. Zij blijven bij hun besluit. Het moet anders en het kan anders! En van de dreigementen van de NBB zijn de zes clubs niet onder de indruk. Immers als er zes clubs uit de BBL worden genomen door de NBB, is er dan nog wel sprake van een BBL? Dus wie brengt de BBL dan schade toe. Juist ja, de NBB. De strijd voor een goede zaak is zeker nog niet gestreden.
En waarom spelen we dit weekend wel? Wel omdat ons wedstrijdschema in de eerste speelweek gelijk is aan het LCW-schema.

U hoort zo spoedig mogelijk weer van ons.
5 september 2007

BV Almere
BCR ’91
BC Slotermeer
BC Smashing
BV Van Zijderveld
Van Zundert Velo

Tot nu toe 16 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. Martin Grim op 06-09-2007 om 11:41 uur

  Is het geen optie om dit geschil door de rechter op te laten lossen? Als de NBB zo overduidelijk haar eigen reglementen aan de spreekwoordelijke laars lapt, dan zal dat toch eenvoudig het gewenste uitsluitsel geven?

  Het zal niet de eerste keer zijn dat een rechter zich uitspreekt over sport en reglementen...

 2. Cock op 06-09-2007 om 13:30 uur

  Oplossing: niet meer op komen dagen bij alle wedstrijden tegen BC Amersfoort (zowel uit als thuis), waarschijnlijk 2 punten in mindering, maar als alle 6 de teams dit doen maakt het voor de ranglijst niet meer uit.
  BC Amersfoort kampioen, nou gefeliciteerd hoor! Eens kijken wat de spelers en sponsoren van BC Amersfoort ervan vinden als zij telkens voor niets naar de hal komen en een heel seizoen geen wedstrijden kunnen spelen.
  In mijn tijd als manager team 1 was er altijd al gedonder met Wim Top cs en nu nog steeds? zo kan het niet langer!!,

 3. Henk Mostert op 06-09-2007 om 20:26 uur

  Ik sta hier helemaal achter. Het is te gek voor woorden dat twee clubs de positie bepalen van de grote meerderheid.

 4. Badmintonliefhebber op 06-09-2007 om 23:11 uur

  Het gaat er toch niet om dat de meerderheid bepaald? Als dat zo zou zijn betalen we geen belasting meer morgen... Of dan zou PSV uit de Nederlandse competitie worden gehaald, omdat de meerderheid van de clubs dat vind.... Het gaat erom wat het hoogste oorgaan van de Nederlandse Badminton bond er van vind. Bij voetbal maakt de Knvb toch ook de schema's. In het geval van badminton is dat de LCW. Gerechtelijk gezien staan Amersfoort en Duijnwijck dus aan de goede kant van het wetboek. Als clubs zelf een schema gaan maken, dan is er geen houden meer aan. Wat ik wel vind als objectieve analist, is dat deze heisa schandalig is voor het Nederlandse badminton, wat al niet een sport is waarvoor erg veel positieve aandacht geld. Ik hoop dus dat het allemaal met een sisser gaat aflopen en dat gewoon iedereen lekker de wedstrijdjes kijkt, het publiek geniet van topbadminton in Nederland. Want daar hebben we het hier wel over. En vooral dat de NBB vooraf duidelijkheid geeft, want dat zou ook al een hoop schelen...

 5. Roland Pereboom op 06-09-2007 om 23:34 uur

  Beste Badminton"liefhebber",
  Naast de grammaticale spelfouten vind ik je stukje wel erg kort door de bocht. Het leukste is nog de verschrijving "het hoogste oorgaan". Dat is nou precies wat de NBB totaal niet gebruikt: Oren, om mee te luisteren naar haar leden. Ze gebruikt alleen haar mond om mee te delegeren.
  En jij noemt jezelf een objectieve analist? In mijn ogen is een analist iemand die de zaak eerst goed analyseert voor hij een mening geeft.
  Ik waardeer het feit dat je hoopt dat het publiek kan genieten van topbadminton (voor NL begrippen) in Nederland. Maar dan zou je juist achter de 6 clubs moeten gaan staan! Want zij willen ook dat het publiek kan genieten: Dus niet dat we doordeweeks gaan spelen, dan komt er nl. minder publiek. En niet al die dubbele weekends, want niet al het publiek gaat en zaterdag en zondag in de sporthal kijken. Buiten het feit dat de spelers dit ook niet erg waarderen.
  Dus badmintonliefhebber, eerst de zaak wat beter objectief analyseren voordat je weer anoniem een mening geeft.

 6. Rob Deriga op 07-09-2007 om 17:19 uur

  Beste Badminton"liefhebber",
  Ik schaar mij helemaal achter mijn voorganger. Daarnaast ga je ook nog eens voorbij aan een democratisch genomen besluit. Tevens is de zaak blijkbaar onaangekondigd in de bondsvergadering besproken. De belanghebbenden hebben zich dus niet optimaal kunnen voorbereiden. M.i. lijkt mij dit ook een coupe. Op z'n zachtst gezegd heeft de NBB een normaal democratisch proces de das om gedaan.

  M.i. is er op zich een heel eenvoudige oplossing: er wordt een gewoon BBL-competitieprogramma opgesteld. Als de toppers er niet zijn, jammer dan. Met de overige verenigingen wordt ook geen rekening gehouden als om moverende redenen hun toppers niet aanwezig kunnen zijn. Dus gelijke monniken, gelijke kappen.

 7. Rolf op 07-09-2007 om 19:07 uur

  Ik heb even jullie plaatje geleend voor de site van Smashing... Hopelijk vinden jullie dat niet al te erg

 8. Krijn op 07-09-2007 om 19:14 uur

  Alleen als je deeplinkt :+

 9. Martel op 07-09-2007 om 22:52 uur

  Er is natuurlijk veel meer aan de hand dan een ruzie over een speelschema. Jarenlang heeft de bond zijn ogen gesloten voor de belangen van de sub-top. Hoe vaak is het niet gebeurd dat een club niet naar de topliga wil promoveren. Veel 1e divisie clubs willen niet spelen in de topliga omdat het altijd gedonder is. Is dit in het belang van de badminton? Ik denk het niet.
  De sub-top wil gewoon iedere week een partijtje badmintonnen en moet door de weeks gewoon werken of naar school.
  Zes teams zeggen nu dat het genoeg is. Ze gaan staken. Wordt het niet tijd dat meer clubs opstaan die solidair zijn met deze 6 clubs? Kom op mensen, NBB leden. Dit is het moment om in opstand te komen.

 10. Henk Staats op 09-09-2007 om 11:33 uur

  Via via hebben wij vernomen dat de sponsor van de Eredivisie badminton, bouwmarkt Big Boss, zich een maand terug heeft afgemeld als sponsor als gevolg van een fusie met andere bouwmarkten. Wij hebben het dus niet meer over de Big Boss Liga maar over de Topliga.
  Wel handig dat wij als verenigingen daarvan op de hoogte zijn gesteld door de NBB....................

 11. Koos Roeland op 09-09-2007 om 12:18 uur

  De Top Liga heet nog steeds de Big Boss liga t/m seizoen 2007/2008.
  Jammer dat dit via via vernomen is.

 12. Henk Staats op 09-09-2007 om 16:25 uur

  Beste Koos,

  Mij valt op dat op de NBB-site bij de aankondiging van de eerste competitieronde van de Topliga (Persbericht Topliga), met geen woord gerept wordt over de Big Boss Liga.

 13. David op 09-09-2007 om 19:57 uur

  De Big Boss Liga is al een paar jaar de Mickey Mouse Liga door het gestuntel van de bond. Het wordt tijd dat er eens een schema komt waar elke club zich in kan vinden.

 14. Erwin Janssen op 20-09-2007 om 14:35 uur

  Wat een pret forum,

  mensen gaan andere mensen onderuit halen vanwege spelfouten, niet iedereen is hoogleraar spelling...dus wil je mijn ten eerste niet afrekenen op eventuele spelfouten, ook al ga ik er erg goed opletten speciaal voor Roland ;)

  Ik vraag me alleen af wat een club, uit deze genoemde 6 clubs in de positie van Amersfoort zou doen. Deze clubs zouden maar wat graag een Dicky in het eerste hebben, en dan zouden ze ook willen dat er rekening word gehouden met het feit dat hij, buitenlandse toernooien speelt en hier dus een beetje het Nederlandse badminton vertegenwoordigt samen met een aantal andere spelers.

  Het is voor de clubs misschien beter zich af te vragen wat zij zelf zouden doen in een soortgelijke situatie, dan meteen op hun tenen te gaan staan als het een andere club betreft.

  Voor zover mijn objectieve mening, bij spelfouten vergeet het vooral niet te melden Roland xD.

 15. edje op 20-09-2007 om 18:06 uur

  Dan zouden wij natuurlijk ook samenspannen met de bond en de bondscoach, wat dacht jij dan? Want het belang van een Dicky gaat natuurlijk ver boven het belang van de rest van badmintonnend Nederland.
  En dan is het natuurlijk zeker nodig om 3 thuiswedstrijden binnen 5 dagen te spelen, want stel je voor zeg, Dicky is er niet bij tegen BCR, nou, ze zijn nu al bang in de keistad hahaha

 16. Peter op 21-09-2007 om 20:02 uur

  Dit is wel lachen hoor. Ik beweerde altijd dat Badminton een C-sport was (gezien de magere publieke belangstelling en minimale aandacht in de media), maar wanneer de acht hoogst spelende clubs in Nederland elkaar niet eens het licht in de ogen gunnen en eigenhandig de competitie de nek omdraaien. Tsja, dan is Badminton echt gedegradeerd tot een recreatiesport die je vooral zelf doet en waar echt niemand meer naar gaat kijken.
  Ga lekker zo verder met jullie ruzie, daar bereik je veel mee.....NOT!

Reageer op dit bericht (“Infobulletin voor de supporters van Dekker Almere ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)