Badminton Vereniging Almere

Update over de Big Boss Liga

Via het supporters infobulletin van 7 sep. j.l. hebben jullie e.e.a kunnen lezen over de stand van zaken in de Badminton Liga. Inmiddels hebben de 6 clubs Almere, BCR, Slotermeer, Smashing, Velo en Van Zijderveld, na wijs beraad, gereageerd en zich met een nieuwe brief gericht tot het NBB-bestuur. Tevens is ook besloten om deze brief voor onze supporters ter informatie op de website te zetten.

Lees hier de volledige versie van de brief zoals deze verstuurd is d.d. 19 september 2007:

Aan het bestuur van de NBB
Postbus 2070
3430 CJ Nieuwegein

Onderwerp: topliga seizoen 2007/2008

Beuningen, 19 september 2007

Geacht bestuur,
Op 28 augustus 2007 reageert u op onze brief van 19 augustus 2007, over de gang van zaken rond de vaststelling van de kalender voor de Topliga voor het seizoen 2007/2008.
Wij beschouwen deze brief zeker niet als een antwoord op onze brief van 19 augustus 2007. Wederom wordt door u niet ingegaan op de door ons gestelde vragen, gemaakte opmerkingen en gedane voorstellen.
Helaas de zoveelste maal dat sprake is van complete minachting van de zes verenigingen.
In deze brief gaan wij zeker niet meer het gestelde in onze vorige brieven herhalen. En zeker zullen we geen vragen meer formuleren, omdat u deze toch niet beantwoordt.
Wel zullen wij nog ingaan op een paar relevante aspecten.

Beschikbaarheid spelers

In de jaarvergadering is een van de argumenten, om de kalender aan te passen, geweest het uitzenden van topspelers en aankomende talenten naar buitenlandse toernooien. Inmiddels beschikken wij over het uitzendingen schema.
Hieruit blijkt eens te meer dat er slechts gekeken is naar het belang van de drie spelers van BC Amersfoort. De overige spelers, die uitgezonden worden, zijn er dus gewoon niet met de competitiewedstrijden.
Wat bijvoorbeeld te denken van het feit dat BV van Zijderveld tijdens de Danish Junior Cup elf spelers mist.
Eens te meer een bewijs dat er sprake is van een willekeurig beleid, dat slechts gericht is op het laten deelnemen van drie spelers van BC Amersfoort aan internationale toernooien.
Daarbij komt nog het feit dat door bondscoach Martijn van Dooremalen op geen enkele wijze is en wordt gecommuniceerd met de betrokken verenigingen over de deelname aan toernooien.

Programma weekend 22/23 september

Het door de LCW opgestelde competitieprogramma voor het weekend van 22 en 23 september 2007 wijkt op twee onderdelen af van het door de zes verenigingen opgestelde competitieprogramma.
Op zaterdag 22 september staat in ons programma gepland de thuiswedstrijd BCR'91 - BC Amersfoort. Wij gaan er van uit, dat U als Bondsbestuur c.q. LCW zorg draagt voor de aanwezigheid van de vereiste officials en dat u van BC Amersfoort eist, dat zij deze wedstrijd zal spelen. Mocht BC Amersfoort niet komen dan is dit in strijd met ons competitieschema.
Volgens het competitieprogramma van de LCW is de wedstrijd omgezet in een thuiswedstrijd voor Amersfoort en tevens verplaatst naar dinsdag 25 september. Planning van deze wedstrijd op een doordeweekse dag is strijdig met de Uitvoeringsregeling specifiek voor Topliga en Eerste Divisie 2007/2008.

Overleg

Het is voor ons volstrekt onbegrijpelijk dat uw bestuur geen enkele serieuze poging heeft ondernomen om met ons tot een constructief overleg te komen.
In plaats daarvan wringt u zich in allerlei bochten om uw gelijk te behalen, waarbij u de reglementen overtreedt en u zich ook nog eens verschuilt achter een besluit van de jaarvergadering.

Reglementencommissie

Wij zijn zeer zeker niet onder de indruk van de uitspraak van 11 september 2007 van de reglementencommissie. Wel zijn wij zeer verbaasd dat de uitspraak er nu pas is, omdat de voorzitter van de reglementencommissie dit standpunt al in de jaarvergadering had ingenomen. Na vaststelling van de kalender op 1 mei zijn er in het geheel geen nieuwe feiten, zoals opgenomen onder punt 3 van de uitspraak, opgetreden. De commissie is dus fout: er zijn geen nieuwe feiten.

Wat nu

In de brief van 28 augustus 2007 dreigt u met het ontnemen van een plek in de competitie in de Topliga wanneer het door de LCW opgestelde competitie programma niet wordt geaccepteerd.
Bij deze kunnen wij u meedelen dat, indien u overgaat tot uitvoering van dit dreigement, we niet zullen schromen in een kort geding de plaats in de competitie op te eisen. Tevens zullen wij een kort geding voeren, indien mocht blijken, dat u niet bereid bent de wedstrijd BCR'91 - BC Amersfoort van aanstaande zaterdag te faciliteren.
Om alle misverstanden te voorkomen: een maatregel tegen één van de zes verenigingen wordt beschouwd als een actie tegen alle zes verenigingen. Mocht u dus in de gegeven situatie BCR'91 uit de competitie zetten, dan zullen alle zes verenigingen zich uit de competitie terugtrekken.
Gezien de voorgeschiedenis hebben wij er het volste vertrouwen in dat de rechter, gezien de onzorgvuldige handelswijze van uw bestuur, zal oordelen dat niet afgeweken had mogen worden van de opgestelde competitiekalender van 1 mei 2007.

Tot slot

Wij hebben voor onze supporters een infobulletin opgesteld. Daarin wordt kort en bondig uiteen gezet wat er nu feitelijk de afgelopen maanden is gepasseerd. Dit bulletin is voor aanvang van de eerste speelronde uitgedeeld. Wij voegen het bulletin toe, zodat u nog eens kunt nalezen of uw handelswijze niet alle aanleiding geeft uw halsstarrige houding te verlaten.
U heeft het toch over het "paradepaardje" van de NBB. Laat dit dan ook zien en laat het conflict niet verder escaleren.

Ook maken wij u er nogmaals op attent dat namens de zes verenigingen Henk Palm als contactpersoon optreedt. Alle contacten, telefonisch, per mail en per brief dienen dus via hem te verlopen.

Deze brief is een coproductie van alle hierna genoemde verenigingen en dient, indien reglementair noodzakelijk, beschouwd te worden als een afzonderlijke brief van elk van de hierna genoemde verenigingen.

Hoogachtend,

Van Zundert VELO, BV Van Zijderveld, BC Smashing, BV Almere, BV Slotermeer, BCR'91

Tot nu toe 5 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. dirk op 21-09-2007 om 14:13 uur

  beetje jammer jongens,

  hou deze dingen gewoon intern want alleen team 1 heeft er mee te maken en de desbetreffende verenigingen. Hou het bij jullie zelf want overige teams hebben er niets mee te maken en zo komt er weer gedrag en gezeur van zelfs mensen die er niets mee te maken hebben.

  groetjes

 2. Rob Deriga op 21-09-2007 om 17:10 uur

  Hallo Dirk,
  Kijk nog even naar het Infobulletin van 6/9. Het betreft niet alleen deze 6 teams. Vrijwel in het begin van het bulletin wordt aangegeven, dat het blijkbaar ook consequenties heeft voor de teams in de 1e divisie. M.i. is het dus geen "interne kwestie" meer.

  Voor verenigingen kan deze situatie financiële consequenties hebben, omdat sponsoren "weglopen", omdat ze "waar voor hun geld" willen zien. En terecht natuurlijk. Het heeft ook consequenties voor de opkomst van het publiek. Zoals in hetzelfde infobulletin al is aangegeven, is de publieke opkomst ook minder want dat verdeelt zich als het ware over 2 dagen in het weekend. En welke vereniging speelt nou liever niet voor een volle bak? Ik ken er geen. Het publiek blijft ook deels weg doordeweeks, want "half Almere" forenst en is dus niet op tijd terug.

  Verder propageert de NBB heel duidelijk "dat ze staat voor de verenigingen". En zo zou het ook moeten zijn, namelijk "verenigingen", in meervoud dus. Het kan daarom m.i. dan ook nooit zo zijn, dat de belangen van spelers van één vereniging voor gaan.

  Nogmaals 6 verenigingen: veel wijsheid en veel sterkte toegewenst.

 3. pieter op 22-09-2007 om 00:31 uur

  Bullshit dit, ik zou graag zien dat de NBB zich niet zo kinderachtig gedraagt :+

 4. Edje op 22-09-2007 om 11:15 uur

  NBB afschaffen en een nieuwe bond oprichten met een andere naam.
  Als ik google op nbb kom ik steevast bij basketbal uit.
  Even serieus: dit is een ernstige kwestie en verdiend alle aandacht!

 5. Krijn op 22-09-2007 om 11:25 uur

  De Nederlandse Bridge Bond doet het ook goed in Google :+

Reageer op dit bericht (“Update over de Big Boss Liga ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)