Badminton Vereniging Almere

Brief NBB inzake Topliga

Afgelopen dinsdag 9 oktober hebben de Topliga verenigingen een schriftelijke reactie ontvangen over het vervolg van de competitie. Helaas heeft de bond weer niet de moeite genomen om in gesprek te gaan en wordt de zaak weer per brief afgedaan.

Wij staan open voor overleg en we zijn bereid water bij de wijn te doen, maar ze willen het gewoon niet. Het enige waar we echt aan vast houden is "niet doordeweeks spelen en dispensatie alleen wanneer beide verenigingen akkoord zijn". Helaas; dit lijkt het einde van de BBL 2007/2008.

De brief:

Geacht verenigingsbestuur,

Voor aanvang van de competitie is getracht overeenstemming te bereiken over een ander wedstrijdschema voor de topliga. Dat heeft niet tot resultaat geleid. Op 21 september is een ultieme poging gedaan om overeenstemming te krijgen over een alternatief schema met een bijbehorende procedure om daarin veranderingen aan te brengen. Ook dat heeft niet tot resultaat geleid. Na het niet doorgaan van de wedstrijd BC Amersfoort - BCR '91 is de verenigingen uiteindelijk verzocht aan te geven welke veranderingen men wenst op de alternatieve kalender. Van de zes clubs is een lijstje met wijzigingen ontvangen, maar tevens zijn daar verdergaande, nieuwe voorwaarden aan verbonden waaraan het bestuur niet kan voldoen. Zo mogen BC Amersfoort en Duinwijck geen veranderingen meer in het schema aanbrengen. Van BC Amersfoort is onder meer de reactie ontvangen dat men vindt dat wijzigingen aangebracht moeten kunnen worden op het officiële tijdschema. Uit de ontvangen reacties concludeert het bestuur dat het niet mogelijk is om nu op een ander wedstrijdschema over te stappen. Daarmee is ook deze laatste poging om op een ander wedstrijdschema over te stappen mislukt.

Het bestuur betreurt dit, te meer omdat het de indruk heeft dat de verschillende wensen voor de lopende competitie voor een groot deel verenigbaar zijn. Ook de spelers en speelsters van de topliga hebben de opinie dat de verschillen over het wedstrijdschema helemaal niet zo groot zijn.

Het was de bedoeling om deze week, nadat de verenigingen daarvoor een basis hadden gelegd, de overgebleven problemen voor de lopende competitie in een gezamenlijk overleg weg te werken. Het bestuur concludeert dat op dit moment aan de basisvoorwaarde voor een dergelijk overleg niet is voldaan. Het bestuur is dan ook tot de conclusie gekomen dat vastgehouden moet worden aan de officiële kalender.

Met betrekking tot het niet opkomen van BC'R '91 bij de wedstrijd BC Amersfoort – BCR ’91 heeft de LCW besloten tot voorwaardelijke uitsluiting met een proeftijd van een jaar en € 500,- boete.

Eerder was al aangegeven dat het wenselijk is los van de lopende competitie uitgebreider met elkaar van gedachten te wisselen. Pas wanneer iedereen on speaking terms met elkaar is, kan een goede gedachtewisseling plaatsvinden. Inschakeling van externe ondersteuning acht het bestuur daarvoor wenselijk. Het bestuur zal daarvoor initiatief nemen. Na een voorbereidende inventarisatie door een externe deskundige kan dan over enkele maanden een gezamenlijk overleg plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BADMINTON BOND
I/o

Jos Nouwt
voorzitter

Tot nu toe 4 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. roland op 11-10-2007 om 12:59 uur

  In de brief van dhr Nouwt lees ik verschillende malen woorden als nieuwe voorwaarden die gesteld worden en een basisvoorwaarde waar niet aan is voldaan.
  Als iedereen zich nu eens NIET achter voorwaarden etc etc verschuilt en gewoon als volwassenen zonder voorwaarde vooraf bij elkaar gaat zitten is de oplossing nabij.
  Gebruik voorwaarden niet als excuus om niet bij elkaar te komen.
  We hebben nog ruim 48 uur. Waar een wil is , is een weg.
  p.s.: 8 is een geluksgetal . Maak van de 6 een 8

 2. Peter op 11-10-2007 om 14:48 uur

  Roland ik ben het helemaal met je eens. Door nu de kont tegen de krib te gooien los je niets op en heb je alleen maar verliezers.
  Het schema van de NBB volgen en ondertussen werken aan een oplossing voor de komende seizoenen. Maar als ik sommige reacties her en der lees, dan vindt niet iedereen het vinden van een goede oplossing het meest belangrijk...

 3. Krijn op 11-10-2007 om 14:49 uur

  Peter; welke reacties bijvoorbeeld?

 4. Edje Velo op 11-10-2007 om 16:08 uur

  Programma bond volgen heeft voor Velo geen zin: we hebben zaterdag de hal niet. En zondag ook niet...
  Wij gaan lekker naar Duinwijck, ik mag aannemen dat jullie van Almere ook gewoon ons programma volgen?

Reageer op dit bericht (“Brief NBB inzake Topliga ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)