Badminton Vereniging Almere

Eredivisie badminton op termijn

Donderdagavond 14 februari 2008 heeft er in het Almeerse Topsportcentrum een LCW-vergadering plaatsgevonden met de Multimate Liga- en eerste divisieverenigingen. Op BC Amersfoort na waren alle Multimate Ligaverenigingen van het seizoen 2007/2008 aanwezig en van de eerste divisie verenigingen waren Elo United, BC Culemborg en BC Victoria aanwezig. De laatstgenoemde twee verenigingen zullen volgend seizoen in de Multimate Liga spelen. In de vergadering is onder meer de notitie van de BCR ’91, BV Almere, BV Slotermeer, BC Smashing, Van Zundert Velo en BV Van Zijderveld om met ingang van het seizoen 2009/2010 tot een andere competitieopzet te komen, onderwerp van bespreking geweest. Afgesproken is dat een in stellen commissie de andere competitieopzet nader zal uitwerken.

Cock van Anrooij zal als voorzitter van de commissie optreden en de LCW is formeel de opdrachtgever waarbij de opdracht als volgt vertaald zou kunnen worden.
De commissie heeft de opdracht van de LCW om voor het seizoen 2009/2010 tot een andere competitieopzet te komen waarbij de ingebrachte notitie ‘De eredivisie op termijn’ als onderlegger zal dienen. Uiterlijk binnen drie maanden zal de commissie met het voorstel komen.

De notitie, gericht aan de Multimate Ligaverenigingen en de Eerste divisieverenigingen, is hieronder bijgevoegd.

06-02-2008 - De eredivisie badminton op termijn

Inleiding

Eind januari 2008 hebben wij U een notitie doen toekomen met als titel ‘De eredivisie op termijn’. Aanleiding voor deze notitie was het feit dat ‘de zes’ verenigingen vinden dat het met het Nederlandse badminton bepaald niet goed gaat. Ooit had de NBB 100.00 leden en nu zijn het er nog maar 50.000 en wij zijn bang dat als we op dezelfde voet doorgaan het er over tien jaar nog maar 25.000 zijn. Daarnaast was het de afgelopen (tientallen) jaren ook kommer en kwel met de competitie in de eredivisie. Een nog steeds afnemende media-aandacht, supporters laten het steeds meer afweten en sponsors zijn per definitie moeilijk te vinden maar voor de badmintonsport is het extra moeilijk. Inmiddels wordt onder de journalisten onze prachtige sport al als c-sport aangemerkt. Kunnen we nog verder afzakken? Misschien wel, maar dat moeten we niet willen. We moeten de weg omhoog inslaan en het tij keren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

We hebben in oktober 2007 een conceptnotitie geschreven (Kan het beter) en deze notitie hebben we besproken met Ted van der Meer. Ted van der Meer is een badmintonkenner, journalist geweest en was ooit hoofdredacteur van de Badmintonrevue. Ook Ted van der Meer wil de badmintonsport redden en dat blijkt inmiddels uit een aantal publicaties van zijn hand en de gesprekken die hij heeft gevoerd met badmintonners van diverse pluimage. In dit verband verwijzen wij gaarne naar badmintoninfo.nl.
Ted van der Meer kan zich vinden in onze uitgangspunten en is ten volle bereid initiatieven te ondersteunen, die de badmintonpatient er weer bovenop kan helpen. Ook hebben wij contact gehad met Eric Bakker over hoe één en ander procedureel zou moeten verlopen om tot wijzigingen van de eredivisie te komen en ook Eric Bakker denkt met ons mee.

Wat hebben we voor ogen

Kort en krachtig weergegeven willen we het volgende bereiken:

Hoe doen we dat

Wij denken dat we als volgt een doorbraak kunnen realiseren:

Wat zijn de volgende stappen

Er moet een zogenoemde implementatiecommissie worden ingesteld. Deze commissie moet in de komende maanden de details gaan regelen om het mogelijk te maken dat met ingang van het competitieseizoen 2009/2010 de nieuwe uitgebreide eredivisie van start kan gaan met de daarvoor benodigde ondersteuning van de zijde van de NBB. Deze commissie moet bestaan uit tenminste drie en maximaal vijf leden.

Daarnaast is het van belang dat de LCW voor het seizoen 2008/2009 de reglementen en uitvoeringsregelingen zodanig aanpast dat als de implementatiecommissie zijn werk gedaan, er ook daadwerkelijk gestart kan worden in het seizoen 2009/2010. Eric Bakker heeft toegezegd daar aan te willen meewerken.

De tijdsbalk qua planning zou er, in overleg met Eric Bakker, als volgt uit kunnen zien:

Ten slotte

De zes zijn van mening dat we in het jaar 2008 de nadruk moeten leggen op hetgeen ons als badmintonners verenigt en niet op dat wat ons scheidt. En als we dat doen dan gloort er licht aan het eind van de tunnel, en naar wij hopen niet van een naderende trein.

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Tom Spenner op 19-02-2008 om 15:47 uur

    Een heel goed plan denk ik.
    Alleen kunnen jullie ook in de toekomst vergaderen?
    (Donderdagavond 14 april 2008 heeft)

Reageer op dit bericht (“Eredivisie badminton op termijn ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)