Badminton Vereniging Almere

Regering misbruikt de sport in Nederland

Als je sport leer je regels en kom je niet zo snel in de criminaliteit. Sport is goed tegen allerlei ziektes. Sport bevordert integratie. Sport gaat het overgewicht te lijf. Sport als medicijn tegen allerlei maatschappelijke problemen.

Problemen die de overheid in de loop der jaren zelf gecreëerd heeft en nu d.m.v. sport probeert op te lossen. Om dit te realiseren wordt er per jaar miljoenen aan provincies, gemeenten en NOC*NSF gegeven. Miljoenen die in allerlei projecten gestopt worden die vaak de pilotfase niet eens overleven. Projecten die verzonnen worden door hoger opgeleiden die op de lagere school met hinkelen over de stoeptegels vielen.

Je vraagt je dan ook af, waarom investeert de regering niet in de basis van al deze problemen? Wie zijn de veroorzakers en wat is de oorsprong van al deze problemen. Sire heeft momenteel een mooie campagne “Geef kinderen hun Spel terug”. Maar eigenlijk gaat de campagne over de ouders. Zou de campagne niet moeten zijn “Geef kinderen hun ouders terug”. Wordt het weer niet eens tijd dat ouders gaan opvoeden.

Naast de ouders moet de overheid ook hand in eigen boezem steken. Zij hebben de subsidie kraan dicht gedraaid, zodat gymlessen gegeven door een vakleerkracht, in het basis onderwijs zijn verdwenen. Daar ligt de basis om te sporten en vervolgens in verenigingsverband verder te gaan.

Dat sport een positieve uitwerking heeft op mensen is duidelijk. Maar is de sport wel klaar om ingezet te worden bij het oplossen van al deze problemen? Wie zit er eigenlijk achter “de sport”?

De grootste aanbieder van sport zijn de ruim 28.000 sportverenigingen, de breedtesport. Zij laten 5 mln. mensen georganiseerd sporten. Maar door teruglopende subsidies en aanscherping van wet- en regelgeving, opgelegd door de overheid, zijn de sportverenigingen nu zelf in de problemengekomen. En dus niet in staat om zich op dit moment bezig te houden, laat staan in te zetten, voor boven genoemde problemen.

Hier gaat het naar onze mening dus goed mis. De overheid dient direct in de breedtesport en sport op school te investeren. De verenigingen kunnen, als ze zelf niet het water tot aan de lippen hebben staan, de doelen van de overheid structureel oplossen. Maar nu zijn de subsidies op voordat ze bij de verenigingen zijn.

Commentaar geven is gemakkelijk, oplossingen bieden is moeilijker.

Toch denken wij dat er wel oplossingen zijn. Je zult dan alleen de heilige huisjes een duw moeten geven.
Ten eerste moet er weer een organisatie komen die zich bezig houdt met de belangen van de breedtesport. En dat dan ook als hoofddoel heeft.
Ten tweede zouden de sportverenigingen direct ondersteund moeten worden vanuit de gemeenten. Uiteindelijk zijn de meeste sportaccommodaties en sportvelden van de gemeente. Alle verenigingen uit een gemeente komen in een soort “sport maatschap” te zitten. De gemeente krijgt als taak de niet sporttechnische zaken te managen zoals, collectieve verzekeringen, Buma –Stemra, onderhoud sportaccommodatie, legionella bestrijding, enz. Een internet portal moet ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie rechtstreeks met sportbestuurders gecommuniceerd kan worden.

Maar helaas, we laten al die sport miljoenen liever beheren door organisaties met mensen die alleen maar gewend zijn om geld op te maken ook al leidt het tot niets. Want als het geld op is weten ze zeker dat ze volgend jaar weer een zak met subsidiegeld krijgen.

Hans Hendrickx
Digisport.nl


Dit is een kopie van het artikel op Digisport.nl

Reageer op dit bericht (“Regering misbruikt de sport in Nederland ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)