Badminton Vereniging Almere

Herstel van vertrouwen topliga Badmintonbond

Zaterdag 24 mei hebben de topligaverenigingen en het bestuur van de Nederlandse Badminton Bond in een workshop bezien welke lessen te trekken zijn uit het conflict van de afgelopen competitie. De bijeenkomst stond onder leiding van één van de twee externe deskundigen die het conflict hebben geanalyseerd. In de workshop zijn stappen gezet voor een herstel van onderling vertrouwen. Ook is bezien op welke wijze voorkomen kan worden dat een eventueel volgend verschil van opinie tussen betrokkenen escaleert. De focus in de bijeenkomst lag op wat alle betrokkenen bindt in plaats van wat hen scheidt.

Afgesproken is dat bestuur en topligaverenigingen elkaar vaker in informele sfeer zullen treffen over badmintoninhoudelijke onderwerpen. Dat zal in ieder geval begin september plaatsvinden rond de opening van het seizoen 2008 – 2009.

Begin deze maand heeft een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen in de Topliga en Eerste Divisie, een voorstel voor een andere opzet van de topliga gedaan. Dit zal in de Bondsvergadering op 21 juni aanstaande worden besproken.

Contactpersoon: Nanning van der Hoop, tel. 030-6084162

Reageer op dit bericht (“Herstel van vertrouwen topliga Badmintonbond ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)