Badminton Vereniging Almere

Vrijdag 6 juni Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Badminton Vereniging Almere nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, de reguliere voorjaars-ALV, die zal worden gehouden op vrijdagavond 6 juni 2008 om 19.00 uur in Sportcomplex De Toekomstgroep te Almere.

Agenda:

  1. Welkom en opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag van de ALV 14 december 2007
  5. Benoeming bestuursleden
  6. Begroting seizoen 2008/2009
  7. Actualiteiten van de commissies
  8. Verkiezing kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het verslag van de ALV van 14 december 2008, het voorstel tot benoeming van bestuursleden en de begroting seizoen 2008/2009 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de voorzitter.

Bij deze worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur,
de voorzitter,

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Vrijdag 6 juni Algemene Ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)