Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

De afgelopen twee weken hebben we ons kostelijk vermaakt in de skybox van Sportcomplex De Toekomstgroep. C&B Entertainment organiseerde de avonden en het was beregezellig om met z’n allen, altijd tussen de 40 en 50 Oranjesupporters, naar de wedstrijden van Oranje te kijken. Ik zag er in ieder geval naar uit en ik wil C&B dan ook complimenteren met het idee en de uitvoering daarvan.

Afgelopen zaterdag 21 juni 2008 is Rob Ridder gekozen tot bondsvoorzitter van de NBB. Twee kandidaten hadden zich teruggetrokken en de afgevaardigden konden kiezen tussen Rob Ridder en Walter Zijlstra. Het is geen verrassing dat Rob Ridder gekozen is, dat viel te verwachten. Naar ik heb begrepen, zijn er tijdens de bondsvergadering terecht kritische vragen gesteld over de door het NBB-bestuur gevolgde weg om Rob Ridder naar voren te schuiven. Nogmaals ik vind dat het NBB-bestuur de schijn tegen heeft en dat het er allemaal verdomd veel van weg heeft, dat de nieuwe voorzitter ons door de strot geduwd is. Dat hadden we zo met z’n allen niet moeten willen. Maar goed de realiteit is dat Rob Ridder onze nieuwe voorzitter is en ik hoop van ganser harte dat hij er in slaagt om het badminton in meer dan één opzicht te liften. Ik wens hem daarbij veel succes en we moeten ons blijven realiseren, dat het gaat over onze badmintonsport en uiteindelijk niet over personen.

De verkiezing van Rob Ridder heeft direct tot gevolg dat hij niet langer afgevaardigde kan zijn en dat betekent weer dat Stephan Melein, voorzitter van de activiteitencommissie van onze vereniging, tot afgevaardigde is benoemd. Hij was namelijk ‘eerste reserve’. En daarmede feliciteren wij Stephan.

Ook heb ik vernomen dat de bondsvergadering akkoord is met de competitievoorstellen voor het seizoen 2008/2009 met een uitbreiding van het aantal eredivisie- en eerste divisieteams van acht naar tien. Dat is een (te) klein stapje in de goede richting, maar goed alle beetjes helpen zullen we maar zeggen.

Ten aanzien van de persberichten en het up to date zijn van de website van de NBB valt mij op dat er de afgelopen maanden sprake is van een aanzienlijke verbetering. Als de kennisondersteuning aan de eredivisieverenigingen door de NBB, inzake het werven van sponsors, te ontplooien PR-activiteiten en het voeren van een gezonde financiële huishouding, nu ook daadwerkelijk van de grond komt, dan zijn we op de goede weg.

In mijn vorige epistel heb ik U vermeld dat wij in het gelijk gesteld zijn inzake het door ons ingediende bezwaarschrift over de afgewezen subsidie 2007. De gemeente Almere heeft er van geleerd, want over 2008 krijgen we nu ook weer subsidie toegekend. Weliswaar zijn de subsidies in de afbouwfase maar aangezien het hier om materiele geldbedragen gaat, is onze penningmeester hier blij mee.

En dan het eilandje De dode hond. Het eilandje is gelegen in het Eemmeer vlakbij de Stichtse Brug en dankt zijn naam aan het feit dat op dit voormalige werkeiland ooit eens een hond in het drijfzand terecht gekomen is. De hond was niet meer te redden en is in het drijfzand verdwenen. Een waar gebeurd verhaal dat ik ooit eens vertelde aan kleinzoon Daan, die met open mond naar het verhaal zat te luisteren.

En vaak vraagt Daan aan mij of ik het verhaal van die arme hond nog eens wil vertellen en inmiddels luistert kleindochter Iris ook aandachtig mee. En ik maak het verhaal iedere ‘uitzending’ steeds maar weer een stukje spannender. Steevast eindigt het verhaal over de ongelukkige hond met de zin dat de hond op het laatste moment, voordat hij door het drijfzand wordt overspoeld, nog een keer huilde als ware hij een wolf. Met rode oortjes luisteren de twee aandachtig. Dat is overigens wel een van de weinige momenten dat zij luisteren, want van luisteren hebben deze nazaten niet gehoord.

En tijdens één van mijn dagelijkse door de cardioloog voorgeschreven wandelingen, liepen Daan en Iris laatst hand en hand met opa Henk op de Gooimeerdijk en Daan vroeg opnieuw naar het dodehondverhaal. En opa Henk vertelde het verhaal opnieuw. Terug naar huis liepen we over de begraafplaats in Almere Haven en daar staat een verbodsbord voor honden. Een rond bord met rode bies, witte achtergrond met een hond en een schuine verbodsbalk. Honden mogen dus niet op de begraafplaats komen. Toen mijn vierjarige kleindochter, die nog helemaal in het dodehondverhaal zat, dit bord met de hond zag, was dat voor haar aanleiding om opa Henk te vragen of dat bord betekende dat hier ook dode honden begraven waren. Dat vond ik zo’n mooi voorbeeld van kinderlogica, dat ik het U niet wilde onthouden.

Ik wens U een geweldig jubileumfeest, een fijne vakantie en een behouden thuiskomst en dan gaan we van het 21ste seizoen van de Badminton Vereniging Almere maar eens een heel bijzonder seizoen maken.

Henk Staats

Tot nu toe 3 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Krijn op 23-06-2008 om 09:46 uur

    En deed het hondenbordje je niet denken aan de vrijwilligersdag van vorig jaar? ;)

  2. Ernst op 23-06-2008 om 09:56 uur

    Je hebt gelijk Krijn. Ik kan mij de foto van onze voorzitter nog goed herinneren. Onvoorstelbaar!!!!

  3. Henk Staats op 23-06-2008 om 10:04 uur

    Ik zou willen dat ik zo'n goed geheugen had..... :)

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)