Badminton Vereniging Almere

Brede instemming met rapport Nieuwe Competitieopzet

In een bijeenkomst van de verenigingen uit de ere- en eerste divisie op 1 september werd in grote harmonie en enthousiasme brede instemming betuigd met het rapport van de Implementatiecommissie Nieuwe Competitieopzet.

Deze commissie heeft gedurende de zomer alle praktische punten die voortvloeien uit de voorgenomen uitbreiding van de ere- en eerste divisie uitgewerkt en voorstellen voorgelegd voor een voor alle partijen werkzame en acceptabele implementatie daarvan. De commissie ging in op vragen vanuit de verenigingen over een aantal in het rapport genoemde beslispunten; over elk van deze punten werd consensus bereikt.

De belangrijkste punten betroffen de opzet van een harmonieuze wedstrijdkalender (in samenhang met de nationale en internationale toernooikalender) en de organisatie van de halve finales en finale van de play-offs in meimaand-finalemaand. Daarnaast werd ook stilgestaan bij de mogelijkheden voor een sterker onderling verband tussen de verenigingen zodat deze gezamenlijk sterker naar buiten kunnen treden.

Afgelopen voorjaar werd in opdracht van de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken – in overleg met de eredivisieverenigingen – een onderzoek verricht naar uitbreiding van de toenmalige Topliga. Het resulterende rapport met de titel ‘Eredivisie badminton op termijn - Van acht naar tien!’ werd voorgelegd aan de Bondsvergadering (gehouden op 21 juni). Daar werd besloten tot reorganisatie van de hoogste divisies van de competitie, met daaraan gekoppeld de opdracht om details in het plan verder uit te werken, opdat definitieve besluitvorming in de Bondsvergadering op 15 oktober as. kan plaatsvinden.
Na de bespreking ervan met de verenigingen en met hun brede instemming zal het rapport van de Implementatiecommissie daartoe aan de komende Bondsvergadering worden voorgelegd, met dus een eensgezind positief advies van de betrokken verenigingen.

Reageer op dit bericht (“Brede instemming met rapport Nieuwe Competitieopzet ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)