Badminton Vereniging Almere

Eredivisie en Eerste Divisie definitief naar 10 teams

Op zaterdag 18 oktober 2008 heeft de Bondsvergadering van de Nederlandse Badminton Bond een aantal belangrijke besluiten genomen. Verreweg de belangrijkste besluiten waren:

Met name het te kort aan scheidsen moeten ook de verenigingen zich aantrekken. Zij zullen samen met de NBB (opnieuw) promotie moeten maken voor het scheidsrechtersvak!

De voorzitter van de Commissie Implementatie Nieuwe Competitie Opzet, Cock van Anrooij, verwoordde goed tijdens de bondsvergadering dat deze aanpassingen een begin zijn van veel zaken die nog verbetering behoeven, maar dat de Commissie volgaarne wil meewerken aan volgende verbeterstappen.
Al met al een zeer positieve bondsvergadering waarin duidelijk bleek dat het door bondsvoorzitter Rob Ridder nagestreefde 'wijgevoel' gestalte begint te krijgen.

Reageer op dit bericht (“Eredivisie en Eerste Divisie definitief naar 10 teams ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)