Badminton Vereniging Almere

Nieuwe voorzitter Sporttechnische Commissie gezocht!

Aangezien Aisha Krak aan het einde van dit seizoen zal stoppen als bestuurslid en voorzitter van de Sporttechnische Commissie, zijn we per omgaande op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die deze taak van Aisha over wilt nemen. Bekijk hier de vacature:

Verantwoordelijkheden van de Sport Technische Commissie (STC)

De STC is verantwoordelijk voor alles op Sporttechnisch gebied binnen de vereniging. Daar mee bedoelen we alle activiteiten die te maken hebben met badminton an sich, trainen en presteren.
De Sporttechnische commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal coördinatoren, die weer worden bijgestaan door commissieleden. Iedere coördinator is verantwoordelijk voor een bepaald aspect.

Trainers en trainingen

De STC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de trainers en trainingen, de indeling van de trainingstijden en het aantrekken van voldoende trainers. De STC is verantwoordelijk voor de kleurexamens bij de jeugd.

Wedstrijdspelers senioren en jeugd

De STC is verantwoordelijk voor het indelen van competitieteams bij jeugd en senioren, en het opzetten van de prestatiedoelen per seizoen. Speciale aandacht gaat uit naar ons eerste team Dekker Almere. Daarnaast coördineert de STC gezamenlijke toernooiuitzendingen bij jeugd en senioren.

Topsport

De STC is verantwoordelijk voor het verzorgen van topsportfaciliteiten voor spelers die hiervoor in aanmerking komen.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie maakt formeel deel uit van de STC. Zij zijn verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van de competitie bij jeugd en senioren.

Topsportbeleid

De STC is verantwoordelijk voor het opstellen van het Sporttechnisch beleid, en adviseert het bestuur hierin.

Taken van de voorzitter

Als voorzitter van de STC ben jij de schakel tussen de STC en het bestuur, waar je beiden deel van uit maakt. Je houdt je dus bezig met zowel beleidsmatige als operationele taken.
Op het gebied van beleid bestaat de functie uit participatie in het verenigingsbestuur, waar je de STC vertegenwoordigt en je verenigingsbreed bezighoudt met het besturen van de vereniging .
Op operationeel gebied bestaat de taak uit het leiding geven aan de STC, waar je zorg draagt voor een goede samenwerking binnen de commissie, en er op toeziet dat alle taken goed en tijdig worden vervuld.

Eigenschappen van de voorzitter

Een voorzitter van de STC heeft een brede interesse in de vereniging, en heeft enige notie van het functioneren van al onze afdelingen (jeugd, recreanten, senioren wedstrijdspelers).
Hij of zij kan goed leiding geven, en is in staat een overview te houden over de taken en verantwoordelijkheden van de STC. Deze persoon heeft goede sociale vaardigheden, een ondernemende instelling, is creatief en in staat om ‘out of the box’ te denken.

Wat heeft de Badminton Vereniging Almere jou te bieden?

Interesse?

Neem contact op met Aisha Krak, onze huidige STC-functionaris, of maak een afspraak met één van de andere bestuursleden. Telefoonnummers en e-mailadressen vind je op onze website onder vereniging > commissies.

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Paula Wijnands op 05-11-2008 om 11:07 uur

    Diegene die hier aan wilt beginnen mag zijn eigen baan wel opzeggen!

Reageer op dit bericht (“Nieuwe voorzitter Sporttechnische Commissie gezocht! ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)