Badminton Vereniging Almere

Dopinggeval in badmintonland

Op de site van BadmintonInfo hebben we kunnen lezen dat er een eredivisiespeler is, die een middel gebruikt heeft dat op de dopinglijst staat. De betreffende speler is fors gestraft en heeft nog geluk dat het de eerste maal is dat iets dergelijks zich in de Nederlandse badmintonsport voordoet, want de straf had tweemaal zo hoog kunnen zijn. Wellicht doet een ieder wat lacherig over doping in badmintonland, maar de dopingcontrole die is uitgevoerd bij de wedstrijd Smashing tegen Culemborg bewijst dat bepaald niet lichtzinnig met deze zaken kan worden omgegaan. Wellicht ten overvloede maar voor de zekerheid plaatsen we derhalve de volgende NBB-mededeling van januari 2009.

Mededeling over het NBB-Dopingbeleid en deelname aan het NK 2009

Per 1 januari 2009 is er behoorlijk wat veranderd op het gebied van de dispensaties. Op die datum is namelijk de nieuwe International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) van WADA van kracht geworden. Deze nieuwe standaard heeft nogal wat consequenties voor Nederlandse sporters en sporters in Nederland.

Wat is een TUE?
Een TUE regelt dat een speler wegens een bepaalde (bijvoorbeeld chronische) lichamelijke aandoening middelen mag gebruiken die op de Dopinglijst staan. In artikel 14 van het NBB-Dopingreglement wordt de TUE beschreven. Een TUE moet worden aangevraagd en officieel toegestaan.

Verschillende regels voor verschillende groepen sporters
Er kan op basis van de nieuwe Standard in Nederland onderscheid worden gemaakt in drie groepen:

  1. Sporters die in de Internationale Testing Pool zitten;
  2. Sporters die in de Nationale Testing Pool zitten en
  3. De overige sporters.

Ad 1. Voor de eerste groep zijn de regels betrekkelijk simpel. Het gaat hier om sporters die door hun Internationale Federatie (IF) tot de absolute top worden gerekend. Normaliter worden zij daar ook door de IF van op de hoogte gesteld en zullen zij bijvoorbeeld ook whereabouts moeten aanleveren bij de IF. Voor hen geldt dat zij bij hun Internationale Federatie dispensatie moeten aanvragen. Indien de IF niet beschikt over een eigen dispensatiesysteem, dan moeten zij nationaal aanvragen.

Ad 2. De tweede groep bestaat uit sporters die niet tot de eerste categorie behoren, maar die wel in Nederland in de Nationale Testing Pool zitten. Ook zij zijn hiervan op de hoogte: zij hebben een brief van de Dopingautoriteit gehad dat ze tot die groep behoren en hebben tevens een whereaboutsverplichting. Voor hen geldt dat ze voor gebruik dispensatie moeten aanvragen. Dat kan via de procedure op www.dopingautoriteit.nl/gds. Overigens is het in de meeste gevallen zo, dat als zij nationale dispensatie hebben en vervolgens bij de IF in de Testing Pool terecht komen, ze alsnog internationaal dispensatie moeten aanvragen.

Ad 3. Voor de derde groep is de situatie iets ingewikkelder.
Als ze in internationale wedstrijden uitkomen, dan moeten die sporters eerst kijken of die internationale wedstrijd (kan ook in Nederland zijn!) door de Internationale Federatie (IF) is erkend als International Event. Als dat zo is, dan moeten ze internationaal bij de IF hun dispensatieverzoek indienen (let wel: dit verzoek moet minimaal 21 dagen voor een International Event worden ingediend).
Is dat niet het geval dan kunnen ze vooraf hun verzoek nationaal indienen. De sporter kan er ook voor kiezen pas dispensatie aan te vragen nadat hij of zij positief is bevonden bij een dopingcontrole. Echter, in dat geval bestaat er natuurlijk altijd het risico dat een verzoek wordt afgewezen.
Indien een sporter niet uitkomt in internationaal verband en niet tot de Nationale Testing Pool behoort, dan kan hij of zij eventueel dispensatie aanvragen bij de Dopingautoriteit. Dit is echter niet verplicht. Ook hier kan de sporter ervoor kiezen pas dispensatie aan te vragen nadat hij of zij positief is bevonden bij een dopingcontrole met het risico dat een verzoek kan worden afgewezen.

De NBB adviseert alle spelers die aan het NK willen deelnemen en tot de hierboven beschreven 2e en 3e groep behoren, indien voor henzelf van toepassing, een zogenaamde TUE aan te vragen bij de Dopingautoriteit Nederland. Alle informatie hierover is te vinden op de website dopingautoriteit.nl. Het NBB-Dopingreglement is te vinden op badminton.nl.

Nieuwegein, 15 januari 2009

Geert Jan Venekamp,
directeur

En dat het NK achter de rug is, dat weten we maar het gaat om het bewust worden.

Reageer op dit bericht (“Dopinggeval in badmintonland ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)