Badminton Vereniging Almere

Algemene Ledenvergadering op 17 juni 2009

Op woensdag 17 juni 2009 om 19.00 uur wordt de reguliere voorjaars Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in de bestuurskamer van Sportcomplex De Toekomstgroep. Het bestuur nodigt alle leden uit de ALV te bezoeken.

De agendapunten zijn:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Eventueel toe te voegen agendapunten
  3. Verslag van de vorige ALV van 17 december 2008
  4. Begroting seizoen 2009/2010
  5. (Her)verkiezing van bestuursleden
  6. (Her)benoeming van de kascommissieleden
  7. Aanpassen Statuten en Huishoudelijk Reglement
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn vanaf 2 juni 2009 op te vragen bij de secretaris, Robbert Huisman en/of de penningmeester, Vincent Festen.

Reageer op dit bericht (“Algemene Ledenvergadering op 17 juni 2009 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)