Badminton Vereniging Almere

Druk bezochte Algemene Ledenvergadering

Woensdagavond 17 juni 2009 om 19.00 uur werd de zogenoemde voorjaars-ALV gehouden in sportcomplex De Toekomstgroep. Belangrijke agendapunten waren de begroting voor het seizoen 2009/2010, de herbenoeming van bestuursleden, de benoeming van een kascommissie en de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Maar liefst drie leden hebben de moeite genomen om deze ALV te bezoeken, ondanks de toch belangrijke agendapunten.

Het is maar goed dat naast het verplichte nummer van de voorjaars- en najaars-ALV, er tweemaal per jaar een themadag wordt gehouden waar op strategisch en tactisch niveau over allerhande zaken, de vereninging betreffende, wordt gesproken. En deze themadagen worden juist wel uitstekend bezocht door betrokken leden.

Het bestuur dankt Bianca Boutkan, Henk van Groenigen en Tom van Groenigen voor hun aanwezigheid tijdens de ALV en dankt de vergadering, bestuur en leden, voor de genomen wijze besluiten.

Reageer op dit bericht (“Druk bezochte Algemene Ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)