Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter,

Zo’n twee weken terug heeft de vereniging te horen gekregen dat wij voor het seizoen 2009/2010 tot één van de kernsporten in Almere behoren. Dat betekent dat wij een eenmalige bijdrage krijgen voor talentontwikkeling. Dat is toch maar mooi meegenomen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een structurele bijdrage in onze talentontwikkeling ons veel liever was geweest. Met een eenmalige bijdrage doe je niet zo heel veel.

Eén dezer dagen zal ook bekend worden wie onze combinatiefunctionaris wordt. De Sporttechnische Commissie heeft samen met de gemeente Almere en Sportservice Flevoland een keuze gemaakt uit de kandidaten. De functionaris gaat dus 38 uur per week werken voor de scholen ’t Zonnewiel, De Olijfboom en onze vereniging. Een mooi resultaat voor onze vereniging na maandenlange gesprekken met de gemeente over het aanstellen van een dergelijke functionaris.
Een bestuursdelegatie praat ook nog met de Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland en de NBB over een structurele bijdrage voor onze talentopleiding. Wellicht kunnen we binnen een aantal weken laten weten of de gesprekken, die wel voortvarend verlopen, succesvol zijn geweest.

In de Almere Deze Week heeft U wellicht gelezen dat ik nogal pissig ben over het feit dat de gemeente Almere onderzoekt of zij willen opgaan voor Culturele Hoofdstad. Een paar ton aan voorbereidingskosten is al uitgegeven. De totale projectkosten worden geraamd op, schrik niet, € 80,-- miljoen! Om het maar bij onze historisch cultuurerfgoed van Jan Klaassen en Katrijn te houden, ik vraag mij af, wie hier nu uit de poppenkast gevallen is. Het lijkt er op dat onze wethouder van onder meer ook sportzaken, Arno Visser, over de ruggen van de Almeerse sportverenigingen, carrière wil maken. De Almeerse sportwereld vraagt om ondersteuning op vele fronten, maar voor die geluiden lijkt men doof. Jammer genoeg ben ik nog niet uitgenodigd om mijn standpunt nader toe te lichten.

In het kalenderjaar 2008 heeft de BSAO, de beheerstichting van ons complex, onder meer de volgende bedragen uitgegeven aan:
- verwarmings- en warmwaterkosten € 32.000,--
- kosten voor elektriciteit € 25.000,--
- kosten waterverbruik € 4.300,--
De BSAO doet er van alles aan om deze kosten in neerwaartse zin bij te stellen. Het lijkt er op dat voor wat de kosten van verwarming en warmwater, na de investeringen van afgelopen zomer in zonnecollectoren en extra isolatie, gaat lukken. Zoals het er nu naar uitziet gaan deze kosten met enige duizenden euro’s per jaar naar beneden.
Wat de elektriciteitskosten betreft, we hebben een andere stroomleverancier genomen en dat zal wel iets schelen, maar dat zal niet wereldschokkend zijn. In dat kader doet de BSAO een dringend beroep op de gebruikers van de hallen in het complex, om de lampen niet onnodig te laten branden. En aangezien onze vereniging de grootverbruiker is, doe ik hiermede een beroep op U als leden. Als er op avonden nog maar drie of vier badmintonvelden in gebruik zijn, ga dan spelen in een blokje van vier badmintonvelden en doe de rest van de verlichting uit. Het is het eerste verdiend. Neem Uw verantwoordelijkheid als lid en let er op. Het is een kleine moeite.

Voorts wil ik nog even wijzen op de volgende Algemene Ledenvergadering in december 2009. De aankondiging zal één dezer dagen plaatsvinden op de site, in de nieuwsbrief die wordt verzonden en op de mededelingenborden in de zaal.

En wij willen U graag kond doen van het feit dat wij op het punt staan het sponsorcontract met Installatiebedrijf Carl Dekker, één van onze hoofdsponsors, met drie jaar te verlengen.

Afgelopen week had ik mijn kleindochter Iris aan de telefoon. Als ik juffrouw bijdehand aan de lijn heb, kan ik mij nauwelijks voorstellen dat zij nog niet zo lang terug pas zes jaar is geworden. Nu vroeg ik haar hoe het met paardrijden ging. Wel dat ging heel goed, zei zij. Zij mag een groep hoger paardrijden. Zeker net zoiets als ons badmintonkleurenschema, bedacht ik mij, alhoewel ik nog geen gele en blauwe paarden ben tegengekomen, maar dat kan wellicht eerdaags wel via genetische manipulatie. Je weet het maar nooit. Nu doe ik mij bij Iris wel eens nog dommer voor dan ik eigenlijk ben en ik vroeg haar of ik ook eens op haar paard mocht rijden. Daarop was haar gedecideerde antwoord: “Dat kan toch niet opa. Jij bent groot en dus zwaar en dan kan je niet op mijn pony. Dan zakt hij door de midden. Jij moet op een heel groot paard, het grootste paard dat er is”. Begrijp je het een beetje, voegde ze er ook nog aan toe. Het is duidelijk voor mij. Een paardencarrière via mijn kleindochter is voor mij niet weggelegd ondanks het feit dat mijn vader nog huzaar was in het leger dat tegen Hitler-Duitsland vocht.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter, ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)