Badminton Vereniging Almere

BVA en BSA vertegenwoordigd in U13 Beloftenselectie

Afgelopen zondag hadden Martijn van Dooremalen en Chris Vlaar, respectievelijk technisch directeur en talentcoach van de Nederlandse Badminton Bond, een informatiedag gepland voor de trainers en managers van alle Badminton Academies en Badminton Scholen in Nederland. Deze dag zou plaats vinden in ons eigen Sportcomplex De Toekomstgroep te Almere, maar helaas kon de bijeenkomst vanwege de slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Eén van de agendapunten zou zijn geweest de visie van de NBB op de talentenontwikkeling in Nederland en in dat kader heeft de NBB besloten om met ingang van 1 januari 2010 te starten met een onder13-jaar beloftenselectie. Uit een officieel schrijven van de NBB hieromtrent, tekenen wij het volgende op.

“In overleg met Martijn van Dooremalen, Pieter van Soerland en genoemde trainers zijn we gekomen tot een extra trainingsmogelijkheid voor een groep getalenteerde kinderen met de geboortejaren van 1997 en 1998, oftewel U13. Dit is geen officiële nationale selectie! Deze kinderen staan wel in de belangstelling om door te kunnen breken naar de Nationale Junioren Selectie U15 en zijn lid van het Talent Opleidingsplan van de NBB, oftewel Badminton School of Badminton Academy".

Reden

We zien een niveauverschil optreden in deze leeftijd ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Dit loopt door naar de U15 selectie. De huidige kinderen in de U13 zijn absoluut leergierig en ambitieus. Hun gemiddelde niveau is op dit moment echter van een minder niveau dan het niveau van eerdere lichtingen. Door middel van de extra trainingen en begeleiding willen we de kinderen op een hoger niveau brengen.

Trainers

Als trainers treden op Emmy en Chris Vlaar.

Wat gaan we doen

Deze groep kinderen krijgen zevenmaal een extra trainingsmogelijkheid van 2,5 uur. Daarnaast zijn twee toernooien verplicht en twee aanbevolen. De verplichte toernooien zijn natuurlijk het NJK, maar ook het Olve-toernooi in België. Alleen het Olve-toernooi wordt door de trainers intensief begeleid, er worden koppels gemaakt en er wordt gecoached. Bij de andere toernooien wordt gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen. Het weekend voordat het Olve-toernooi en het NJK plaatsvindt, is er een trainingsdag!

Trainingen

Er wordt getraind in Sportcomplex De Toekomstgroep, de thuishaven van de Badminton Vereniging Almere, Bongerdstraat 6, 1326 AB Almere.

Spelers

Badminton Academy Amstelveen Daan Kusters, Feng Groothuijse, Lisa van Stenus
Badminton School Almere Leroy de Calonne, Robert de Calonne

Het bestuur van de Badminton Vereniging Almere is bijzonder verheugd dat, naast een aantal talenten van andere Academies en Scholen, ook enkele kinderen van de vereniging alsook van de Badminton School Almere zijn opgenomen in deze selectie. Wij wensen Feng, Lisa, Daan, Robert en Leroy heel veel plezier en succes toe in deze volgende stap in hun nog prille badmintoncarrière!

Reageer op dit bericht (“BVA en BSA vertegenwoordigd in U13 Beloftenselectie ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)