Badminton Vereniging Almere

Berichten van de BSAO

Het gebeurt niet zo heel vaak dat de Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO), de beheerstichting van ons Sportcomplex De Toekomstgroep, zich tot U wendt, maar we hebben drie mededelingen waar we toch even kond van willen doen.

Plat scherm in de kantine

De BSAO is voornemens, na overleg met de Badminton Vereniging Almere, een plat scherm te plaatsen achter de bar. Dit scherm is bedoeld om mededelingen te doen van de BSAO, de BVA en wellicht van nog meer gebruikers van het sportcomplex. Een soort 'eigen themakanaaltje' waar we bijvoorbeeld belangrijke evenementen kunnen aankondigen, de producten die we verkopen in de kantine onder de aandacht kunnen brengen en onze sponsors nog eens nadrukkelijk over het voetlicht kunnen brengen.
Maar dat voornemen hebben we al een jaar. In eerste instantie hebben we gesproken met Sportstroom die een zeer voordelige aanbieding had. Maar afgezien van het feit dat het maar duurde en duurde voordat Sportstroom met de voorwaarden kwam, waren deze voorwaarden door de BSAO niet te pruimen.
We gaan dus nu weer zelf onderzoeken hoe we ons platte scherm kunnen installeren met de mogelijkheden die wij willen.
Wij houden U hiervan op de hoogte.

Het betalen met pin

Ons bereiken nogal eens verzoeken of er in de kantine via pinnen betaald kan worden. Dat is nu (nog) niet mogelijk. Indachtig de Almeerse actie, gesteund door onze burgemeester Annemarie Jorritsma, om zoveel mogelijk met pin te betalen, gaat de BSAO het betalen met pin zeker onderzoeken. Maar dat doen we als bekend is hoe het nieuwe pinsysteem, dat in 2011 wordt ingevoerd, er uit gaat zien, en of het daarnaast zinvol is of wij in de kantine ook de mogelijkheid tot pinnen kunnen bieden.

Niet betaalde barbonnen

"Schrijf het maar even op een bonnetje" is een veel gehoord gezegde bij de afname van consumpties in de kantine. Als er dan dezelfde avond wordt afgerekend, is daar ook niets op tegen. Maar dat 's avonds onmiddellijk betalen, schiet er nogal eens bij in. Niet zelden is de niet-betaalde bonnenoogst op de maandagochtend 25 barbonnen groot, bestaande uit privébonnen tot en met zogenoemde teambonnen.
Ook de BSAO en de kantinemedewerkers zijn vrijwilligers en zo langzamerhand zijn deze vrijwilligers bezig een administratie te voeren van niet-betaalde barbonnen. Dat is echt niet de bedoeling en wij verzoeken een ieder om de barbonnen nog dezelfde avond af te rekenen. Er zijn barbonnen die soms na twee maanden pas betaald worden!
En het geeft geen pas om de eigen gemakzucht af te wentelen op de BSAO-vrijwilligers.

Reageer op dit bericht (“Berichten van de BSAO ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)