Badminton Vereniging Almere

Rechter stelt Badminton Nederland in het gelijk

Badminton Nederland hoeft spelers die niet met het merk Yonex willen spelen niet toe te laten tot de nationale selecties. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door vier spelers en concurrent Dunlop-Slazenger. De vier spelers hebben allemaal individuele sponsorovereenkomsten met andere bedrijven.

De Badminton Bond heeft sinds begin dit jaar een sponsorovereenkomst gesloten met Yonex. Onderdeel van de overeenkomst is dat spelers in de nationale selecties alleen materiaal van de Japanse leverancier mogen gebruiken. Wie met een ander merk speelt, wordt niet toegelaten.

Spelers die niet toegelaten worden tot de nationale selecties, mogen niet deelnemen aan landenteamtoernooien, die voor junioren één keer per jaar en voor senioren twee keer per jaar worden gehouden. Daarnaast zullen zij mogelijk financieel nadeel ondervinden doordat de reis- en verblijfkosten (deels) door henzelf zullen moeten worden voldaan.

De rechter oordeelde echter dat niet aannemelijk is geworden dat de Badminton Bond door het sluiten van de sponsorovereenkomst mededingingsregels heeft overtreden.

Ook is het sluiten van de sponsorovereenkomst volgens de rechter, hoewel het voorstelbaar is dat de gevolgen voor de betrokken spelers ongewenst zijn, niet onaanvaardbaar. De rechter was van oordeel dat het algemeen belang van de Badminton Bond zwaarder weegt dan het belang van de spelers om te allen tijde te kunnen bepalen met welk materiaal zij spelen. De rechter woog hierbij mee dat de bond onder meer heeft aangevoerd dat zij het geld van sponsor Yonex zeer dringend nodig heeft om haar doelstellingen goed te kunnen uitvoeren.

Ook is het niet zo dat spelers de badmintonsport niet meer op een hoog en professioneel niveau zouden kunnen beoefenen. Zij kunnen nog altijd deelnemen aan de individuele internationale toernooien, waarmee in het geval van de senioren geldprijzen en punten voor de klassering op de wereldranglijst kunnen worden behaald. Zij kunnen bovendien gebruik maken van de trainingsfaciliteiten van de Nederlandse Badminton Bond en van de bondcoaches.

Dit is een letterlijke weergave van het persbericht van de Rechtbank Utrecht.

Reageer op dit bericht (“Rechter stelt Badminton Nederland in het gelijk ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)