Badminton Vereniging Almere

Algemene Ledenvergadering 16 juni 2010

Op woensdag 16 juni 2010 om 19.00 uur wordt de reguliere voorjaars Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in de bestuurskamer van Sportcomplex De Toekomstgroep. Het bestuur nodigt alle leden uit de ALV te bezoeken.

De agendapunten zijn

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Eventueel toe te voegen agendapunten
  3. Verslag van de vorige ALV van 18 december 2009
  4. Begroting seizoen 2010/2011
  5. (Her)verkiezing van bestuursleden
  6. (Her)benoeming van de kascommissieleden
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn vanaf 1 juni 2010 op te vragen bij de secretaris, Ingrid van der Putten en/of de penningmeester, Vincent Festen.

Reageer op dit bericht (“Algemene Ledenvergadering 16 juni 2010 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)