Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Het overleg waar ik in mijn vorige 'Van de voorzitter' naar verwees, met onder meer de Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland en Badminton Nederland, heeft er toe geleid dat met ingang van het nieuwe seizoen in Sportcomplex De Toekomstgroep de Badminton Academie Flevoland van start gaat!

Vier ochtendtrainingen en een avondtraining voor een twaalftal talenten die of al lid zijn van de Nationale selectie of daar dicht tegenaan zitten. Met name de voorzitter van de Sporttechnische Commissie, Otto van Stenus, heeft zich tomeloos ingezet om de Academie met ingang van het seizoen 2010/2011 van start te laten gaan en ook heeft de vereniging veel support ontvangen van de talentcoach van Badminton Nederland, Chris Vlaar.
De officiële presentatie zal in nauw overleg met de partners de komende weken plaatsvinden en dan zullen we uit de doeken doen, wat een Badminton Academie nu precies inhoudt, waarbij met name de punten begeleiding en Lootscholen uitgebreid aan de orde zullen komen. Overigens vrijdag 28 mei 2010 heeft er al een bijeenkomst met ouders en kinderen plaatsgevonden.

Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Almere het badmintonnen tot een kernsport benoemd voor het seizoen 2009/2010. Komende weken praten we opnieuw met de gemeente om ook voor het seizoen 2010/2011 deze kwalificatie in de wacht te slepen. Wij houden U vanzelfsprekend op de hoogte. Ook zullen we streven om zo snel mogelijk een gesprek te voeren met de nieuwe wethouder van onder meer sportzaken, René Peeters.

Een aantal gezinnen heeft het wellicht niet breed door de eerste kredietcrisis en de tweede die er hoogstwaarschijnlijk nog aan komt. Mocht de contributie van de kinderen voor de sportverenigingen in het gedrang komen, dan is er in Almere het Jeugd Sportfonds Almere actief, waar in het uiterste geval een verzoek ingediend kan worden voor financiële ondersteuning. Het gaat, mede om privacyredenen, buiten de vereniging om en nadere informatie vindt u op http://www.jeugdsportfonds.nl

De vereniging heeft nieuwe netten aangeschaft, dat zal u niet zijn ontgaan. Het merendeel van de oude netten was versleten en de gaten vielen er in. Dat kan natuurlijk niet bij een vereniging die het facilitair voor de leden allemaal spic en span voor elkaar wil hebben.
Onze combinatiefunctionaris, Emmy Vlaar kon overigens twee netten nog uitstekend gebruiken als zij clinics geeft op de basisscholen. Clinics met als doel om de kinderen kennis te laten maken met de badmintonsport. Zij heeft er dit seizoen al weer diverse clinics opzitten met als resultaat dat een zestal kinderen lid zijn geworden van onze vereniging. Dat de gemeente Almere het 'meer bewegen van de schooljeugd' serieus neemt, blijkt uit het feit dat er komende week een grootse afsluitende clinic plaatsvindt waar verschillende sporten kunnen worden beoefend, waaronder ook vanzelfsprekend badminton.

Afgelopen zaterdag maakte ik een uitje met de trein naar Vlissingen. Daarbij flitste ik langs het station Warmond en toen flitste door de sector genealogie van mijn hoofd het feit, dat de grootvader van mijn grootvader bij dit station op 12 februari 1880 op 76-jarige leeftijd onder de trein kwam. In de Leidsche Courant van die dagen werd daar nog aandacht aangeschonken onder het kopje 'Kapper Staats verongelukt'. Deze Abram Adrianus Staats was niet alleen bekwaam met het hanteren van de schaar en de scheerkwast. Hij produceerde ook nog 13 kinderen. Tien bij zijn eerste vrouw en na zijn 62ste ook nog drie bij zijn tweede vrouw. Een viriele maar ook spaarzame man. Hij liet zijn vrouw een huis na en ieder van zijn kinderen ook nog eens 500 harde Hollandse guldens. Dat was een aanzienlijke som geld in die tijd. Van dit vermogen heb ik nooit iets gezien. Jammer, want dan had ik de vereniging niet alleen in tijd maar ook in geld kunnen sponsoren.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)