Badminton Vereniging Almere

Sluiting Sportcomplex De Toekomstgroep

Zoals te doen gebruikelijk sinds de oplevering van ons sportcomplex, is Sportcomplex De Toekomstgroep tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Een kleine welverdiende adempauze voor onze vrijwilligers.

We zien elkaar dus weer tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2011, maar over de Nieuwjaarsreceptie wordt u nog nader geïnformeerd op onze site.

Op speciaal verzoek van de Recreantencommissie is er wel badmintonnen op vrijdagavond 24 december 2010, maar ook daarover wordt U nog nader geïnformeerd.

Reageer op dit bericht (“Sluiting Sportcomplex De Toekomstgroep ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)