Badminton Vereniging Almere

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag 24 mei 2011 werd om 19.00 uur de reguliere voorjaars-ALV gehouden in het cursuslokaal van Sportcomplex Carl Dekker.

Naast de bestuursleden hadden slechts twee leden de moeite genomen om de ALV te bezoeken, te weten Henk van Groenigen en Tom van Groenigen. Dit ondanks het feit dat ieder lid middels de nieuwsbrief persoonlijk wordt uitgenodigd en een tiental aangebrachte aankondigingsposters in Sportcomplex Carl Dekker.

De ALV stemde in de met de begroting voor het seizoen 2011/2012 en tevens gingen de aanwezigen akkoord met de herverkiezing van de secretaris Ingrid van der Putten, de penningmeester Vincent Festen en de voorzitter van de Sporttechnische Commissie Stephan Melein.

Voorts werd de kascommissie geformeerd voor het huidige seizoen 2010/2011. De leden zijn Henk van Groenigen en Sharon Barzilay.

De voorzitter sloot de vergadering om 19.15 uur.

Reageer op dit bericht (“Algemene Ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)