Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter,

De Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft afgelopen dinsdag 24 mei 2011 ingestemd met de begroting voor het seizoen 2011/2012. We kunnen dus weer vooruit, alleen is het wel bedroevend en tegelijkertijd ontluisterend, dat slechts twee leden de moeite nemen om de ALV te bezoeken, waar de verenigingsbegroting van ruim € 200.000,-- wordt behandeld.

We kunnen er natuurlijk gemakshalve vanuit gaan dat de leden een zeer groot vertrouwen hebben in het bestuur, maar een opkomst van twee leden en een vergadering die niet langer duurt dan een kwartier, dat tast het hele wezen van een vereniging aan.
Om toch maar vooral feeling te houden met de leden organiseert het bestuur tweemaal per jaar zogenoemde thema-avonden en dan wordt een aantal min of meer willekeurige leden -leden die wat te melden hebben- uitgenodigd om aan deze thema-avonden deel te nemen. Dat loopt gelukkig wel goed en deze bijeenkomsten worden als zeer zinvol ervaren.

Zaterdag 25 juni 2011 wordt een min of meer historische dag voor badmintonnend Nederland. De afgevaardigden gaan dan uit drie kandidaatvoorzitters een nieuwe voorzitter van de bond Badminton Nederland kiezen. Ik kan mij eerlijk gezegd niet herinneren dat er op deze wijze een voorzitter gekozen is voor de bond. Drie kandidaten dus, te weten de huidige voorzitter Rob Ridder, Ted van der Meer en Ron Daniëls.

Wat mij persoonlijk wel aantrekt in Ted van der Meer is het feit dat hij het accent wil leggen op de honderdduizenden badmintonners in Nederland die geen lid zijn van de bond. Die badmintonners -wellicht meer campingtonners- moeten we de stap laten maken van campington naar badminton. Beslist geen eenvoudige opgave, maar daar moeten we ons wel op richten. Het zou bijvoorbeeld nog helemaal niet zo'n gek idee zijn als Badminton Nederland het voortouw zou nemen om begin september 2011 een landelijk kennismakingsweekend voor campingtonners te organiseren. Dit in samenwerking met de clubs. Een soort landelijke nazomerse badmintonclinic! Met TV-spotjes bij de regionale omroepen, ik noem maar wat. Laten we het is groots aanpakken en laat de nieuwe wind maar waaien.

Overigens ben ik mij er zeer van bewust dat het bepaald niet eenvoudig is om veranderingen door te voeren binnen onze bond. Ik zeg wel eens dat we in Nederland makkelijker de Grondwet wijzigen dan een regel binnen Badminton Nederland. En dat moet echt te denken geven. Zijn we wel een slagvaardige bond?

Zelf heb ik jaren gewerkt in corporatieland. Met besturen en raden van commissarissen. Wat was nu de praktijk. De directieleden, waar ik zelf ook toebehoorde, maakten in feite toch de dienst uit. De commissarissen waren in feite passanten, die zich al heel snel neerlegden bij de voorstellen (en soms machinaties) van de directieleden.
En ik kan mij zo voorstellen dat het bij tal van organisaties zo gaat en wellicht bij de sportbonden ook. Er zijn beleidsbepalende medewerkers, die zitten er al decennia lang en die maken uiteindelijk de dienst uit. Ook Rob Ridder zal met de beste bedoelingen begonnen zijn aan zijn klus, maar mooie woorden zijn nog niet één-twee-drie om te zetten in daden.

Ik wens onze afgevaardigden op 25 juni 2011 veel wijsheid toe als zij de nieuwe voorzitter van onze bond gaan kiezen.

Terug naar onze eigen kleine vereniging. Afgelopen donderdag zijn aan de wedstrijdspelers de teams bekend gemaakt. Eerlijk gezegd ben ik zelf ook wel erg benieuwd hoe de teams er uit gaan zien komend seizoen. Soms vraagt men mij wel eens: "In welk team of klasse of divisie speel ik volgend seizoen". In alle eerlijkheid, ik weet het niet. Het is bij de Badminton Vereniging Almere een groot voorrecht van de voorzitter, om het niet te weten.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter, ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)