Badminton Vereniging Almere

Vacature Voorzitter Wedstrijdcommissie

Het bestuur heeft de organisatiestructuur van de vereniging iets aangepast en dat betekent in de praktijk dat de voorzitter van de wedstrijdcommissie en de voorzitter van de jeugdcommissie met ingang van het seizoen 2011/2012, dus per 1 augustus 2011, deel uit maken van het bestuur.

De personele bezetting van de wedstrijdcommissie is zonder meer uitstekend te noemen, maar er ontbreekt iemand die de voorzittersrol op zich of haar wil nemen.
Van de voorzitter van de wedstrijdcommissie wordt heel specifiek verwacht dat hij of zij de AB-vergaderingen bijwoont. Daarvan zijn er elf per jaar regulier en twee themadagdelen. De reguliere bestuursvergaderingen duren niet langer dan anderhalf uur. Ook dient de voorzitter regelmatig te vergaderen met de leden van de wedstrijdcommissie.

De beloning is riant. Zeker één fles wijn per jaar. Indien gewenst kunnen er op kosten van de vereniging cursussen gevolgd worden.

Van de wedstrijdcommissie maken deel uit Mariska Post, Peter Verschoor, Jos Kuipers, Krijn Hoetmer, Danny van der Putten, Jan Nederveen, Emmy Vlaar en Arjan Rodenburg.

In het handboek Statuten en Huishoudelijk Reglement is een bijlage opgenomen, waarin het takenpakket van de wedstrijdcommissie is vervat en deze bijlage vindt u hieronder.

Voor eventueel nader gewenste informatie kunt u contact opnemen met Henk Staats, telefoon 036-5313711 of mail g.staats1@chello.nl

BIJLAGE G (Taken wedstrijdcommissie)

1. Doelstelling

De doelstelling van de wedstrijdcommissie is het, zoveel als mogelijk is en binnen de spelregels van de vereniging, scheppen van spelplezier voor de senioren- en juniorenwedstrijdspelers.

2. Plaats in de organisatie

De wedstrijdcommissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur en informeert het bestuur over de gang van zaken binnen de wedstrijdcommissie.

3. Taken van de commissie

4. Beslissingsbevoegdheid

De wedstrijdcommissie is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene doelstelling van de vereniging en het beschikbare budget.

5. Contacten

De wedstrijdcommissie is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van andere badmintonverenigingen en Badminton Nederland. Deze contacten zijn altijd beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en uitspraken, immer een vertaling van dit verenigingsbeleid.

Reageer op dit bericht (“Vacature Voorzitter Wedstrijdcommissie ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)