Badminton Vereniging Almere

Vacatures Jeugdcommissie

Het bestuur heeft de organisatiestructuur van de vereniging iets aangepast en dat betekent in de praktijk dat de voorzitter van de wedstrijdcommissie en de voorzitter van de jeugdcommissie met ingang van het seizoen 2011/2012, dus per 1 augustus 2011, deel uit maken van het bestuur.

De vacature voor de voorzitter van de Wedstrijdcommissie hebben we vorige week op de site geplaatst. Wat de jeugdcommissie betreft beschikken we alleen over Jeannette van Cruchten, die de functie van voorzitter van de jeugdcommissie tijdelijk wil waarnemen. De jeugdcommissie kent op dit moment nog geen personele bezetting en daar moet heel snel verandering in komen.

De beloning voor de commissieleden is riant te noemen. Zeker één fles wijn per jaar. Indien gewenst kunnen er op kosten van de vereniging cursussen gevolgd worden.

In het handboek Statuten en Huishoudelijk Reglement is een bijlage opgenomen, waarin het takenpakket van de jeugdcommissie is vervat en deze bijlage vindt u hieronder.

Voor eventueel nader gewenste informatie kunt u contact opnemen met Henk Staats, telefoon 036-5313711 of mail g.staats1@chello.nl

BIJLAGE D (Taken jeugdcommissie)

1. Doelstelling

De doelstelling van de jeugdcommissie is het, zoveel als mogelijk is en binnen de spelregels van de vereniging, scheppen van spelplezier voor de jeugdspelers.

2. Plaats in de organisatie

De jeugdcommissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging en informeert het bestuur over de gang van zaken binnen de jeugdcommissie.

3. Taken van de commissie

4. Beslissingsbevoegdheid

De jeugdcommissie is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene doelstelling van de vereniging binnen het beschikbare budget.

5. Contacten

De jeugdcommissie is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van andere badmintonverenigingen. Deze contacten zijn altijd beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en uitspraken, immer een vertaling van dit verenigingsbeleid.

Reageer op dit bericht (“Vacatures Jeugdcommissie ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)