Badminton Vereniging Almere

Nieuwe aanpak seksuele intimidatie in sport

vk UPDATE De leden van NOC*NSF hebben vanavond ingestemd met een registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie in de sport. Het bijbehorende tuchtreglement (inclusief gedragsregels voor begeleiders) vond goedkeuring bij de sportbonden. Voor het beleid wordt voortaan 150.000 in plaats van 100.000 euro op jaarbasis vrijgemaakt.

NOC*NSF heeft gemerkt uit toenemende adviesaanvragen dat zowel de preventie als de repressie van seksuele intimidatie, of wel het organiseren van een sociaal veilige sportomgeving, bij steeds meer sportbonden én sportverenigingen een item is.

In 1996 werden daartoe al de eerste stappen gezet. Er werden destijds afspraken gemaakt over een gedragscode en gedragsregels voor begeleiders in de sport. Vanaf 2000 is er een landelijke poule van vertrouwenspersonen met een meldpunt Seksuele Intimidatie in de sport. Ook was er een voorlichtingscampagne onder de naam 'Waar ligt jouw grens'.

Het centraal registratiesysteem dat er nu komt is afkomstig uit een voorstel aan de bonden uit 2008. Al langer zijn zogenoemde vertrouwenscontactpersonen (VCP's) actief, die via het meldpunt ingeschakeld kunnen worden. Zij kunnen zowel bij sportclubs als -bonden actief zijn. NOC*NSF geeft training voor VCP's. Vanaf 2013 zijn bonden verplicht over een door de sportkoepel opgeleide vertrouwenspersoon te beschikken.

Het registratiesysteem is bedoeld om adequaat te kunnen optreden in gevallen van seksuele intimidatie en te voorkomen dat de plegers bij andere verenigingen en sportbonden of andere takken van sport weer aan de slag kunnen gaan. Sportclubs kunnen het registratiesysteem raadplegen via een speciaal aangesteld persoon bij de sportbond.

Reageer op dit bericht (“Nieuwe aanpak seksuele intimidatie in sport ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)