Badminton Vereniging Almere

Algemene Ledenvergadering op maandag 19 december 2011 om 19.00 uur

Het bestuur van de vereniging nodigt ieder lid uit tot het bijwonen van de ALV op maandag 19 december 2011 om 19.00 uur in de vergaderzaal van Sportcomplex Carl Dekker.

De agenda is als volgt

  1. Opening
  2. Verslag van de ALV op 24 mei 2011
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Jaarstukken 2010/2011
  6. Actualiteiten van de commissies
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Als lid kunt vanaf 10 december 2011 de jaarstukken opvragen bij onze secretaris, Ingrid van der Putten.

Reageer op dit bericht (“Algemene Ledenvergadering op maandag 19 december 2011 om 19.00 uur ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)