Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

We hebben in het seizoen 2011/2012 nog een paar weken te gaan, maar het zijn bepaald niet de rustigste weken voor tal van onze vrijwilligers.

Zo wordt het inmiddels befaamde jeugdkamp voorbereid, dat in het weekend van 6, 7 en 8 juli 2012 wordt gehouden in Leusden. Een kampeerweekend, en dat weten we uit ervaring, dat indruk maakt op de kinderen, want die hebben het er maanden later nog over.

En het zal niemand zijn ontgaan ook het EK-voetbal start op 8 juni en voor Nederland op 9 juni 2012 met de wedstrijd tegen de Denen. Dat zijn toch een soort Vikingen, dus dat is opletten geblazen, want ze hebben ons wel eens meer te grazen genomen vanaf de penaltystip.
De kantine van Sportcomplex Carl Dekker wordt omgebouwd tot een soort mini Heineken House, alleen schenken we geen Heineken maar Amstel bier. Dat zal de pret niet drukken, want Heineken en Amstel behoren tot het zelfde concern. Als het bier maar smaakt. Zoals gewoonlijk zijn Cock van Puffelen en Ronald Blok weer de gangmakers, dus gezellig gaat het worden. En op zaterdag 9 juni zou het wel eens flink druk kunnen zijn; het is immers de eerste dag van de clubkampioenschappen voor wedstrijdspelers, recreanten en de jeugd.

De recreanten organiseren altijd een eindejaarstoernooi en dit seizoen wordt dat vrijdagavond 15 juni 2012. Zou wel eens een latertje kunnen worden, vermoed ik zo.

En we zetten al onze vrijwilligers die behoren tot het conglomeraat van stichtingen en vereniging op zaterdag 23 juni 2012 in het zonnetje. De organisatie voor deze vrijwilligersdag is in handen van Mariska Post en dan weten we allemaal dat het goed komt.

Ik zou ook nog even terugkomen op een reactie die ik gekregen heb van onze toekomstig voorzitter van Badminton Nederland Clemens Wortel inzake de zogenoemde Estlanduitzendingen van vorig seizoen en de principekalender van het komend seizoen.

De heer Wortel biedt allereerst zijn verontschuldigingen aan voor de late reactie van BNL en verwijst inhoudelijk naar het Uitvoeringsreglement van de Ere- een eerste divisie en dan met name naar het uitzenden van spelers. Dat is een formele verwijzing, waar BNL al jaren gebruik van maakt of misschien zich wel achter verschuilt. Voorts geeft de heer Wortel aan dat in het nieuw op te stellen Topsportbeleidsplan 2012-2016 uiterst kritisch gekeken zal worden naar de uitzendingen als zodanig.

Ik heb de heer Wortel het volgende geantwoord.

“Allereerst dank voor Uw mail van 19 mei 2012.
Ik ben op de hoogte van de Uitvoeringsregeling ere- en eerste divisie, maar het probleem is dat deze regeling in de praktijk geen soelaas biedt en de eredivisie, en daarmede het badminton in Nederland, in feite forse schade toebrengt qua uitstraling. En ga nu maar eens als eredivisievereniging dwars voor de uitzendingen van spelers liggen. Nogmaals de praktijk leert dat dit niet gebeurt en al helemaal niet bij spelers die de Olympische vlam in de ogen hebben. Ook al is het in de contracten van spelers en verenigingen opgenomen.”

“Ik vestig dus maar mijn hoop op het nieuwe op te stellen Topsportplan van BNL en ik ga er van uit dat de eredivisie als paradepaardje van het Nederlandse badminton daar wel op de juiste waarde wordt geschat. Het is naar mijn mening een vereiste om de badmintonsport ook in de nabije toekomst nog wat voor te laten stellen in Nederland. Anders wordt het langzamerhand het doucheputje en dat willen we geen van allen.”

Laten we maar even afwachten wat er in het nieuwe Topsportplan komt te staan.

Laatst kreeg ik van iemand de vraag waarom ik zoveel kanttekeningen plaats bij het functioneren van BNL. Wel, dat doe ik onder meer om het volgende.
Onze vereniging heeft dit seizoen (2011/2012) ruim € 16.000,-- afgedragen aan BNL. Aan dit geld, dat altijd keurig op tijd wordt betaald, mankeert helemaal niets. Dat kan ik helaas niet zeggen van de geleverde diensten. Die kunnen echt beter. En zo lang die diensten voor verbetering vatbaar zijn, blijf ik kritische noten plaatsen.
Ik acht het bovendien mijn plicht om dat te doen, zeker in het licht gezien van de jaarlijkse financiële bijdragen van onze vereniging aan BNL. Die bijdragen worden immers opgebracht door onze leden.
En BNL zou blij moeten zijn met het feit dat ze kritisch worden gevolgd. Met meelopers kom je niet verder is mijn ervaring, wel met kritische volgers. Die zouden een organisatie scherp moeten houden.

En ik weet niet of het geholpen heeft, maar op 14 juni 2012 praten de ere- en eerste divisieverenigingen op uitnodiging van BNL en om precies te zijn Ger Tabeling over onder meer de Rapportage Projectgroep Eerste Divisie. BNL heeft waarschijnlijk toch een TomTom aangeschaft en uiteindelijk, zij het via een omweg, toch de Koninklijke weg gevonden, dus eerst overleggen met de betrokken verenigingen!

Bij het lezen van de Carlton GT Cup Nieuwsbrief van 24 mei 2012, kon ik een glimlach niet onderdrukken. Ten aanzien van de niet gespeelde wedstrijd Van Zijderveld-2 tegen Dekker Almere stond er:

“Dekker Almere heeft zich teruggetrokken. De wedstrijd BV Van Zijderveld 2 - Dekker Almere is niet gespeeld.”

Met die omschrijving maakt BNL zich er wel heel makkelijk van af. Er had moeten staan:

De wedstrijd Van Zijderveld-2 tegen Dekker Almere is niet doorgegaan als gevolg van onhandig manoeuvreren van BNL.

Vanuit marketingtechnisch oogpunt komen organisaties er tegenwoordig zonder meer voor uit als ze een fout hebben gemaakt. Dat beperkt de imagoschade. Daar zou BNL lering uit moeten trekken. Dat heb ik Ger Tabeling ook geschreven en tevens heb ik verzocht om restitutie van het inschrijfgeld van Dekker Almere, waarbij ik verwezen heb naar een brief onzerzijds van 2 mei 2012. Ger heeft mij beloofd nog deze week contact met mij op te nemen. Dat kan dus nog vandaag en morgen en dan wacht ik precies een maand op antwoord.

Oh ja, in het nieuwe beleidsplan is het volgende speerpunt opgenomen, te weten 'Speerpunt versterken van de communicatie'.

Ik denk dat het terecht is dat er gebruik gaat worden gemaakt van alle moderne communicatiemiddelen. Het zou niet handig zijn om het niet te doen.
Maar in het kader van de 'ouderwetse' face to face communicatie zou het toch verstandig zijn geweest dat als de ouders van de nationale jeugdselecties te horen krijgen dat de selecties worden ingekrompen, de betrokken trainers aanwezig zouden zijn geweest om een en ander toe te lichten.

Prima dat communicatie tot speerpunt wordt verheven, alleen er nu nog naar handelen.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)