Badminton Vereniging Almere

Van de Voorzitter

Ik hoop dat een ieder een prettige vakantie heeft gehad en weer helemaal klaar is voor het nieuwe seizoen 2012/2013, dat met nog krap aan een week te gaan op zaterdag 1 september 2012 van start gaat met de eerste jeugdtrainingen. Het seizoen 2012/2013 is trouwens het seizoen waarin de Badminton Vereniging Almere 25 jaar bestaat en dat kunnen we gerust een mijlpaal noemen.

Even in een zeer globale vogelvlucht, maar in die 25 jaar hebben we veel bereikt. Een eigen sportcomplex neergezet, vele nationale jeugdkampioenen voortgebracht en zelfs Europese jeugdkampioenen en we spelen bovendien al weer negen jaar in de eredivisie. Geen slecht resultaat voor een relatieve nieuwkomer in badmintonland.
Het is overigens de bedoeling dat we dit heugelijke feit groots gaan vieren en de organisatie van het jubileumfeest is in vertrouwde handen bij Cock van Puffelen en Ronald Blok. Gaat vast en zeker wat worden.

Op dinsdag 4 september 2012 zal BNL een bijeenkomst organiseren om voor alle belangstellenden en de media het eredivisieseizoen 2012/2013 officieel te openen. Dat is een prima initiatief en het lijkt er op dat BNL de eredivisie serieus wil nemen. Maar daarmede zijn we er nog niet. Veel belangrijker is dat BNL nog eens goed kijkt naar de uitzendingen van de Nationale selectiespelers en niet, zoals het vorig seizoen, op het laatste moment uitzendingen afkondigt naar toernooien van de B-categorie die vervolgens een sportief verlopen van de eredivisie doorkruisen.

Maar het gaat zeer beslist niet alleen in 2012/2013 over de eredivisie. We hebben namelijk nog 19 andere seniorenteams en 14 jeugdteams en ook die wensen we veel succes, maar bovenal speelplezier in het nieuwe competitieseizoen. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor onze recreanten!

Onze vereniging heeft een substantiële subsidie gekregen via Sportimpuls om onder meer het badmintonnen overdag flink op de kaart te zetten. Sporten is bewegen en is gezond en dat geldt zeker voor het badmintonnen. En we willen het badmintonnen (overdag) op de woensdagochtend onder de aandacht brengen bij de medische instanties, want badminton kan gespeeld worden op ieder niveau en is in bepaalde gevallen uitermate geschikt om te revalideren.

BNL organiseert in de week van 18 tot en met 23 september 2012 'De week van het badminton'. Zonder meer een goed idee. Almere is vanzelfsprekend ook van de partij, maar begint al op zaterdag15 september 2012 met een OpenDag. Een OpenDag die onder meer middels een dubbele middenpagina in de AlmereDezeWeek zal worden aangekondigd. Een OpenDag die samen wordt gehouden met de turnvereniging en de boksvereniging in Sportcomplex Carl Dekker.
En we houden nog op woensdagmiddag 19 september 2012 een OpenDag specifiek voor de jeugd. Marloes van Heteren, bondsbestuurslid en speelster van Carlton Almere-2, brengt de week van het badminton onder de aandacht http://badminton.nl/nieuws/voor_verenigingen/marloes_van_heteren_

Onze voorzitter van Badminton Nederland schrijft een artikel 'Badminton moet weer glanzen' http://badminton.nl/nieuws/badminton_nederland/badminton_moet_weer_glanzen
In de aanhef schrijft Clemens Wortel

“Badminton moet weer glanzen en dit vereist een cultuuromslag in het denken en doen van bestuursleden.”

Bestuursleden van zowel BNL als de verenigingen en daar ben ik het volkomen mee eens. Alleen moet de cultuuromslag zich niet alleen beperken tot de bestuursleden, maar met name bij het bondsbureau zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Het wordt tijd dat de directieleden zich eens als echte managers manifesteren en leiding geven aan de cultuuromslag op het bondsbureau en hun directiesalarissen waarmaken.

Ik zal er niet over uitweiden, voordat je het weet verslijten ze mij voor een azijnpisser, maar de afgelopen weken hebben we weer meegemaakt dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet op het bondsbureau. Eén van onze verenigingsvertegenwoordigers schreef ook dat het tijd werd dat er eens procedures binnen het bondsbureau op elkaar afgestemd worden.

Met een ding ben ik het niet eens met Clemens Wortel. Hij zegt dat het twee voor twaalf is, maar volgens mij zitten we al heel lang in blessuretijd.

De BSAO was van plan om de kleedkamers te renoveren, zowel bij de badmintonkant en de turnkant. Deze renovatie is enige weken uitgesteld, gelukkig niet om financiële redenen, maar om technische redenen. De bedoeling is om met de renovatie ook een substantiële besparing op de energiekosten te bereiken en die technische oplossing vinden vergt meer tijd dan was voorzien. We moeten dus nog enige weken geduld betrachten, alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. We gaan er van uit dat u er begrip voor heeft.

Ik ging laatst met mijn jongste kleindochter, Sara van 2,5 jaar naar de markt. Onderweg kwamen we een auto tegen die geparkeerd stond en heel voorzichtig achteruit begon te rijden. De chauffeur lette goed op. Toch was het voor Sara reden om naar de auto te wijzen en luid naar opa te roepen: "Kijk uit opa". Even later staken we de busbaan over en toen ging de bel als waarschuwing dat er een bus naderde. En weer zei de kleine kanenbraaier al wijzend naar de bus die er in de verte aankwam: "Kom op opa".
Mij is het inmiddels duidelijk. Nu loopt Sara nog aan mijn hand, maar binnen afzienbare tijd loopt opa aan het handje van Sara.

Reageer op dit bericht (“Van de Voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)