Badminton Vereniging Almere

Verslag jaarlijkse reanimatie cursussen

Op zaterdag 2 en zondag 10 februari jl. heeft de BSAO haar jaarlijkse reanimatie cursussen georganiseerd. Onze trainer Arjen Niezing heeft, op zijn eigen onnavolgbare wijze, de oefenstof doorgenomen en de cursisten laten oefenen in het reanimeren met en zonder gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.

Van de achttien deelnemers dit jaar mocht ik niet minder dan 10 nieuwe cursisten verwelkomen, naast de zes, die “op herhaling” kwamen. Op beide cursusdagen kwamen deze nieuwe cursisten,leden, maar ook ouders van jeugdleden, hun opwachting maken, ondanks het grote pak sneeuw op de tweede cursusdag. Een goede ontwikkeling!

Jammer, dat wij dit jaar geen leden van de boks- en turnvereniging mochten begroeten.

In afwijking van de voorgaande jaren hebben we de cursusdagen gepland in de eerste twee weekenden, na afloop van de reguliere competitie en vóór het toernooiseizoen. Dit is mij, als organisator, uitstekend bevallen! Bijna iedereen had vrij en geen toernooi verplichtingen, dat scheelde mij een enorme hoop mensen nabellen.

Dit jaar hadden we een trainersversie van dezelfde AED, zoals die in ons sportcomplex ook hangt, in bruikleen van onze sponsor, de firma ALMEVA, waarvoor onze dank.

Twee cursisten hebben, op mijn verzoek, een kort stukje geschreven, wat zij ervan vonden:

Volgend jaar zal ik deze cursus weer organiseren en dan hoop ik ook een groot aantal van de cursisten van de afgelopen jaren weer te mogen begroeten.
Herhaling is hoogst noodzakelijk, want, als je het aangeleerde niet gebruikt (en dat hopen we toch met zijn allen!) zakt de kennis hierover weg.

Tot volgend jaar!

Henk van Groenigen

Reageer op dit bericht (“Verslag jaarlijkse reanimatie cursussen ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)