Badminton Vereniging Almere

Van de Voorzitter

Ik was vanmiddag 2 juni 2013 in Tilburg om naar de finales te kijken van de Carlton Nederlandse Jeugdkampioenschappen. De BVA-deelnemers hebben op dit kampioenschap flink uitgepakt met veel eerste en tweede plaatsen. Dat zal onze topsporttrainers deugd doen en de Commissie Topsport zal er ongetwijfeld middels een stukje op de site aandacht aan schenken.

In april 2013 hebben we van BNL een afrekening van de eredivisie gekregen over het seizoen 2012/2013. In onze BVA-bestuursvergadering hebben we besloten niet akkoord te gaan met deze afrekening en dat hebben we middels een brief aan BNL ook op 21 mei 2013 laten weten. Overigens een bevestiging van ontvangst van onze brief hebben we nog niet ontvangen van BNL. Opmerkelijk in deze eredivisieafrekening is het feit dat BNL de begrote post 'overige kosten' van € 3.500,-- met maar liefst € 10.000,-- overschrijdt!! Het lijkt er op dat dit een vorm van creatief boekhouden is, want door op deze wijze kosten toe te rekenen, zien de eredivisieverenigingen geen cent terug van de Carltonsponsoring van de eredivisie. Je moet maar durven. Hieruit blijkt dat BNL de eredivisieverenigingen niet serieus neemt. Omgekeerd mag BNL nu verwachten dat de eredivisieverenigingen het zoveelste BNL-bestuur op rij ook niet meer serieus neemt.

Als Almere hebben we besloten deze toerekening beslist niet te accepteren en op de eerstvolgende nota van BNL, zonder meer € 1.000,-- af te trekken. Onze brief aan BNL hebben we in het kader van de transparantie ook doen toekomen aan de andere eredivisieverenigingen en in dit kader hebben we steunbetuigingen ontvangen van BC Amersfoort, DKC, Slotermeer en Van Zijderveld. Als er afgevaardigden geïnteresseerd zijn in onze brief aan BNL, dan moeten ze dat maar laten weten en dan sturen we de brief toe.

Voorts vond ik het heel opvallend dat de contributiesystematiek opnieuw gewijzigd wordt. Ik kan er mee instemmen dat BNL de kosten toedeelt volgens het principe "de gebruiker betaalt", maar dan moet dat wel gebeuren, en ik blijf er over zeuren, op basis van een ordentelijke kostenverdeelstaat. Een behoorlijke onderbouwing ontbreekt nu. De kosten voor de wedstrijdspelers zijn de afgelopen jaren al fors gestegen. De teambijdrage voor een landelijk team is van € 165,-- naar € 205,-- gegaan en daar komt nu dus opnieuw een forse stijging bij voor de wedstrijdspelers.

Ik las ergens dat het aantal leden inmiddels de 40.000 grens is gepasseerd, jammer genoeg in neerwaartse zin. BNL zal moeten begrijpen dat bijdragen en contributies niet ongestraft steeds maar weer kunnen worden verhoogd. Eens houdt het op en keert de wal het schip. Onze penningmeester maakte al de vergelijking met Brussel. De regeringen van de EU-landen moeten bezuinigen, maar de bijdragen aan Brussel worden als maar hoger.

Ik ben nog steeds geen voorstander van het oprichten van een nieuwe bond, maar ik kan mij wel voorstellen dat de geluiden die in die richting gaan steeds luider worden.
Er moet echt iets gebeuren bij BNL. We hebben een algemeen directeur die normaal gesproken in een bedrijfsmatige organisatie de tent draaiend moet houden en onder meer moet zorgdragen voor de financiële continuïteit van de bond. Maar ons BNL-bestuur, bestuurt niet op afstand, maar is juist zeer uitvoerend bezig. Wat doet dan de algemeen directeur en hebben we die dan nog nodig. Ik werp maar een balletje op, want (de neerwaartse ontwikkeling van) het huidige ledenaantal rechtvaardigt harde ingrepen.

BV Almere zal met de voorgestelde verhogingen jaarlijks totaal meer dan € 20.000,-- gaan afdragen aan BNL. Als de stijgingen van de afgelopen jaren doorgezet worden zou dat binnen drie jaar zomaar kunnen oplopen tot € 30.000,-- per jaar. En dat gaan we echt niet doen.

BV Almere maakt zich op voor een groots jubileumfeest op 14 en 15 juni 2013 in Sportcomplex Carl Dekker. Het moet een ieder bijblijven en er moet nog weken over gesproken worden. Dat is de organisatie van Cock van Puffelen en Ronald Blok wel toevertrouwd.

En nu ga ik even op bezoek bij mijn jongste kleinkind. Jayden Henkie Staats. Nu nog in de couveuse voor een paar weken, maar het wordt vast een beer van een jongen, die in de toekomst weer voor de nodige prietpraat zal zorgen.

Henk Staats

Tot nu toe 2 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. roland op 04-06-2013 om 15:28 uur

  Beste Henk,

  Is jouw doopnaam Henk of Henkie.
  Henkie Penkie is in ieder geval niet jouw handelsmerk.
  Je artikel laat niets aan duidelijkheid over.

  Wij hebben jaren bij de BV Almere gespeeld en met plezier.
  Allerlei ouderdomskwalen hebben ons de afgelopen maanden van de baan gehouden , maar we komen terug!!!

  Over de contributie aan de badmintonbond kan ik kort zijn:
  Wat is voor mij de toegevoegde waarde om lid van de badmintonbond te worden.
  Inderdaad : niets
  Zoals iedere Nederlander heb ik een mening wat goed en niet goed zou kunnen zijn. Als je dat uitspreekt moet je de handschoen ook opnemen en actief worden.
  Die ambitie heb ik niet vandaar dat ik inhoudelijk niets over de strategie van de bond zeg.
  Als voormalig lid is er voor mijn gevoel geen enkele mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de bond waar je lid van bent. een ongekend verschijnsel in een democratie.
  Een ledenraadpleging is er nooit geweest en waarom niet?

  Om het te beperken tot mijn eigen situatie.
  Ik wil graag recreatief badmintonnen. Het liefst bij Almere natuurlijk.
  Ik wil van de vereniging waar ik ga spelen graag horen wat de toegevoegde waarde is om lid van de bond te worden.

  Als ik die niet krijg wil ik de vereniging de suggestie doen om een A en een A/B lidmaatschap in te stellen.

  A is lid van Almere
  A/B is lid van( A)lmere en de( B)ond.

  De A/B leden kunnen zich dan druk maken over het beleid van de bond en alles wat daarmee samenhangt.

  De A leden houden zich dan bezig waar ze voor komen:

  lekker badmintonnen.

  Als er uiteindelijk verschrikkelijk veel A leden zijn geven deze spelers hiermee aan wat ze van de bond vinden. Als er uiteindelijk meer A dan B leden zijn hebben we een raadpleging van binnenuit

  Een nieuwe bond van binnen uit. Wie had dat kunnen denken.

  Gefeliciteerd met je kleinzoon.
  Je moet wel apetrots zijn Henkie

  vr.groet
  Roland

 2. Henk Staats op 04-06-2013 om 16:53 uur

  Mijn overgrootvader was een fervent aanhanger van Domela Nieuwenhuis dus aan dopen in de familie doen we al heel lang niet meer. Ik heet George Hendrik Staats en al generaties lang wordt de eerste naam als roepnaam overgeslagen. We worden Henk of Hein genoemd en ook wel Henkie. En apentrots, dat ben ik op mijn kleinzoon met de mooie namen.

  Dan inhoudelijk jouw vraag. De toegevoegde waarde voor een recreantlid kan ik ook moeilijk aangeven. Voor recreanten wordt er door verenigingen recreantentoernooien georganiseerd en een recreantencompetitie. Als je niet lid van BNL bent mag je daar niet aan meedoen.

  Als een recreant niet aan dergelijke toernooien of de competitie deelneemt, dan wordt het heel moeilijk om aan te geven wat het persoonlijke belang is om lid te zijn van BNL.
  Ikzelf kom niet veel verder dan een algemene platitude dat je door lid te zijn van BNL onze mooie badmintonsport enigszins steunt en dat met de recreantenbijdrage aan BNL wellicht de breedtesport en de topsport wordt ondersteund en waarschijnlijk mede wordt gefinancierd.

  Maar dan komen we direct bij een heikel punt. Hoe zit het met de financiering van de activiteiten van BNL. Een behoorlijke kostenverdeelstaat ontbreekt, 40 tot 50% van de kosten en lasten wordt niet toebedeeld, dus in feite is er sprake van één grote black box.
  Over de kosten en opbrengsten van het Koningshuis weten we meer dan van BNL.

  Ik ben er van overtuigd dat mede hierdoor er een afkeer ontstaat bij badmintonners om lid te blijven of te worden van de bond. En dat is in feite doodzonde, want ik denk dat er wel 250.000 badmintonners in Nederland zijn, maar een lidmaatschap van BNL zien ze echt niet (meer) zitten.

  Wat jouw voorstel betreft van A-leden en AB-leden, zou ik willen zeggen, meldt het aan onze secretaris of kom naar onze ALV op 10 juni 2013. Misschien moeten we er in alle ernst eens over nadenken.

  Ik ben overigens blij dat je het badmintonnen weer gaat proberen, en natuurlijk bij Almere!

Reageer op dit bericht (“Van de Voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)