Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Nog een week en dat zit het seizoen 2012/2013 er weer op. Wellicht ligt het aan mij, maar ik heb echt de indruk dat ieder seizoen sneller voorbij is. Het was een mooi seizoen, prima sportieve prestaties en een geweldig jubileumfeest. Wat willen we als vereniging nog meer. En wat was het een eer dat erelid Bob Mersie helemaal was overgekomen uit Thailand, Krijn Hoetmer uit Engeland kwam overvliegen, Jan van Tiel er was als oud-voorzitter van het district Noord Holland Zuid, Jan Scheffer, de formateur van het eerste BVA-bestuur er was en dat ook de voorzitter van Badminton Nederland acte de présence gaf.

Ik zei het al tijdens mijn speech, het zijn de vrijwilligers die de vereniging de afgelopen 25 jaar gemaakt hebben tot de vereniging die we nu zijn. Want waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers die bijvoorbeeld het volgende organiseren en regelen:

Wat te denken van de vrijwilligers die als het ware een onbetaalde baan hebben en wekelijks dagdelen vertoeven in de kantine en het complex en dat jarenlang;
En wat te denken van de man die zei: "Huur die Engelse topper maar in voor Dekker Almere, ik draag een financieel deel bij".

Al die vrijwilligers en betrokkenen maken de BV Almere. Ach, en de voorzitter mag zo af en toe de voorzitter spelen en met zijn jongeheer vooruit lopen, en tijdens het Sinterklaasspel bij de Sint op schoot zitten, maar het zijn de vrijwilligers die het doen.

We gaan de volgende 25 jaar in. Het 50-jarig jubileum zal ik niet meer meemaken, maar ik hoop dat ook de volgende 25 jaar onze vereniging in meer dan één opzicht zal groeien en bloeien.

En tegen sommige mensen binnen de vereniging zou ik het volgende willen zeggen. Er is altijd meer dat jullie bindt, zoals het badminton en de vereniging, dan jullie scheidt. Hou dat in het achterhoofd.

En dan iets heel anders, de soap rond de eindafrekening van de Carlton Eredivsie 2012/2013. In mijn vorige column heb ik al gemeld dat BNL met deze opgestelde afrekening de eredivisieverenigingen niet serieus neemt. De eredivisieverenigingen hebben dan ook geprotesteerd deze afrekening. Na een maand volgt er een reactie middels een rondschrijven van de penningmeester aan de eredivisieverenigingen. Een werkelijk nietszeggend epistel, want aan de essentiële vraagpunten wordt volkomen voorbij gegaan. De eredivisieverenigingen worden het bos ingestuurd. In dat kader zou ik de BNL-penningmeester willen adviseren om vrijwilligerswerk te gaan verrichten bij een natuurorganisatie. Daar kunnen ze bij de ecoducten nog opzichters gebruiken, die de dieren het bos in sturen.

De eredivisieverenigingen zijn in afwachting van een bijeenkomst met voorzitter Clemens Wortel. Dat moet dan wel volgende week plaatsvinden, want op 6 juli 2013 starten de zomervakanties. We wachten het maar weer even af, maar we wachten ook met betalen, dat zult u begrijpen.

Verbazingwekkend vond ik ook dat tijdens de bondsvergadering van 22 juni 2013 is besloten de teambijdrage met zo'n € 165,-- te verhogen. Deze bijdrage is in drie jaar verhoogd van € 165,-- naar € 365,--. Uitgaande van vijf spelers per team en het individuele lidmaatschap van € 10,--, betalen de wedstrijdspelers alleen al omgerekend bijna € 85,-- per persoon om competitie te mogen spelen. De verenigingen moeten naast deze € 85,-- vervolgens een contributiebijdrage vragen, waarvan de shuttles, de trainingen en de zaalruimte moet worden betaald. Onze penningmeester zei het al: "Het is net Brussel. De verenigingen moeten maar zien de touwtjes aan elkaar te knopen en Nieuwegein dicteert een hogere bijdrage".

Wat gaat de bijdrage worden als we naar de 35.000 leden zakken, want ook die grens komt in zicht. Eens houdt het toch op. Wie stopt deze Fyra?

Ik wens een ieder een prettige vakantie, met veel zon om vervolgens in het nieuwe seizoen er weer heerlijk tegenaan te kunnen gaan. En doe voorzichtig.

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)