Badminton Vereniging Almere

ALV op maandag 9 december 2013

Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering wordt gehouden op maandag 9 december om 19:00 uur in het cursuslokaal van Sportcomplex Carl Dekker.

De agenda van deze alv luidt als volgt

  1. Opening
  2. Verslag ALV 10 juni 2013
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Jaarstukken 2012/2013
  6. Actualiteiten commissies
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het verslag d.d. 10 juni en het jaarverslag kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris.

Namens het bestuur, de secretaris, Conny Cashoek

Reageer op dit bericht (“ALV op maandag 9 december 2013 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)