Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

De clubkampioenschappen die met name het afgelopen weekend werden gespeeld, waren een groot succes. Meer dan 500 partijen en jong en oud, topspelers, jeugdtalenten met hun ouders, recreanten, allen vermaakten zich uitstekend. Er waren zelfs zo veel inschrijvingen, dat er al op donderdagavond en vrijdagavond voor het weekend, partijen moesten worden gespeeld. Goed werk derhalve van de jeugd-, recreanten-, wedstrijd- en toernooicommissie. Volgend jaar maar eens kijken of we zelfs 600 partijen kunnen halen.

Het eredivisieoverleg tussen BNL en de eredivisieverenigingen heeft na veel wapengekletter tot een wapenstilstand geleid. BNL herziet de afrekeningen over het seizoen 2012/2013 en er zijn afspraken gemaakt over de afrekeningen tot en met het seizoen 2014/2015. In januari 2015 gaan de partijen opnieuw rond de tafel om afspraken te maken voor de seizoenen 2015/2016 en volgende jaren. Mijn persoonlijke mening is dat het nog steeds niet klopt, maar soms moet men de knopen tellen en gezien de opstelling van sommige bestuursleden van eredivisieverenigingen, zat er niet meer in. Een positieve uitzondering hierop was de opstelling van de heer Kwaks van de Roosterse BC. Daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen, die laat zich geen appels voor citroenen verkopen.

Goed nieuws kwam er uit Haarlem. De gemeenteraad is na jaren en jaren uiteindelijk akkoord gegaan met de bouw van de nieuwe Duinwijckhal en dat is een felicitatie waard voor Duinwijck, maar ook van groot belang voor de badmintonsport in ons land. Want het in de lucht houden van de badmintonsport komt in de praktijk steeds meer neer op de verenigingen, want BNL slaagt er slechts in om keer op keer het paard achter de wagen te spannen en het voortbestaan van onze sport in gevaar te brengen.

Zo ontving onze penningmeester vorige week een voorschotnota voor het competitieseizoen 2014/2015. De bondsvergadering is akkoord gegaan met deze systematiek om liquiditeitsproblemen bij BNL te voorkomen. Een belachelijke methode van werken. Dat had heel anders gekund en dan had tevens het eigen vermogen van BNL een positieve impuls ondergaan en had alles veel logischer kunnen zijn.

Maar om u een indruk te geven van de tarieven die BNL hanteert voor het deelnemen aan de diverse competities laat ik u het volgende lijstje even zien dat onze vereniging ontving.

Eredivisie 1.607,-- 1 team(s)
1e divisie 555,-- 2 team(s)
2e divisie 370,-- 2 team(s)
3e divisie 370,-- 3 team(s)
4e divisie 370,-- 2 team(s)
Regio 260,-- 8 team(s)
Regiojeugd 180,-- 15 team(s)

Uitgaande van vijf spelers per team is voor een jeugdteam al € 36,-- per speler verschuldigd plus het bondslidmaatschap van € 10,-- is € 46,-- per kind. Van onze 15 jeugdteams van het afgelopen seizoen speelden er negen in een onvolledige poule variërend van vijf tot zeven teams. Normaal gesproken zouden deze negen poules met 72 teams zijn gevuld, maar het waren er maar 56. Per saldo misten we 16 teams en dat zijn in feite twee volledige poules. Ik zal onze penningmeester verzoeken om een creditnota te vragen aan BNL voor twee poules.

De rekensommen voor de senioren kunt u zelf maken en dan ziet u welke krankzinnig hoge tarieven BNL vraagt voor het deelnemen aan de competities. En dat alles om na het mislopen van de NOC-subsidies toch de topsport overeind te houden voor een half miljoen euro en dat is de helft van de inkomstenkant van BNL. Dat kan gewoonweg niet meer, want de afgelopen decennia heeft BNL eerst de recreanten van zich vervreemd, maar dat gaat nu ook gebeuren met de wedstrijdspelers met deze tariefstelling.

Ter informatie, het spelen van competitie bij de Bossche Badminton Federatie kost € 17,50 per team per seizoen! Wellicht hebben we het enigszins over appels en peren, maar vergelijk dat eens met de bijdragen die BNL vraagt, die liggen een factor 10 tot 15 hoger voor de regioteams. Het kan niet waar zijn.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)