Badminton Vereniging Almere

Aankondiging ALV maandag 2 juni 2014 19.00 uur

Hieronder vinden jullie de aankondiging voor de ALV welke op 2 juni 2014 plaatsvindt. Alle leden zijn namens het bestuur van harte uitgenodigd om hun stem hier te laten horen. Aftredende bestuursleden zijn Henk Staats (Voorzitter), Edwin Gijssen (Jeugdcommissie), Edwin Karssen (Recreantencommissie) en Arjan Rodenburg (Wedstrijdcommissie). Met uitzondering van Edwin Karssen stellen alle aftredende bestuursleden zich herkiesbaar.

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag van de ALV van 13 december 2013
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Begroting 2014/2015
  6. Benoeming kascommissie
  7. (Her)verkiezing bestuursleden
  8. Barbezetting
  9. Actualiteiten commissies
  10. Rondvraag

De vergaderstukken kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Conny Cashoek.

Reageer op dit bericht (“Aankondiging ALV maandag 2 juni 2014 19.00 uur ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)