Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Tijdens het Carlton NJK dat afgelopen weekend in Tilburg is gehouden, heeft onze jeugd het meer dan prima gedaan. Heel veel halve finaleplaatsen en dat resulteerde uiteindelijk in acht eerste plekken en negen tweede. Ik kan mij niet herinneren dat we ooit meer eremetaal gescoord hebben op het meest prestigieuze jeugdtoernooi in Nederland. Een compliment aan onze BVA- en de BTF-trainers, die zich zowel voor als na het toernooi bescheiden opstellen, is dan ook meer dan op zijn plaats!

De diverse commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en een aantal commissies is zelfs al klaar voor het nieuwe seizoen. Zo zijn de teamsamenstellingen bij de senioren al rond en nemen we met totaal 19 seniorenteams deel aan de landelijke en de regionale competitie. Bij de junioren brengen we 18 teams op de been en dat is nog niet mis.

Voorts hebben we binnen het bestuur afgesproken dat we een invitatietoernooi gaan opzetten voor de wedstrijdspelers, de recreantspelers en ook iets dergelijks gaan doen voor de junioren. Dat zullen ééndagstoernooien zijn, die op de zondag zullen plaatsvinden.

Johan Bakker, secretaris van de BSAO, heeft op de site een stukje gezet over de taakverdelingen binnen de BSAO. Daaruit blijkt dat er sprake is van een overkill aan taken voor de secretaris en daar gaat het BSAO-bestuur dus wat aan doen.

Met de gemeente Almere wordt de komende weken gesproken over een kenniscentrum in Almere inzake topsport. Een compliment voor onze vereniging om hier over mee te mogen denken.

Dezelfde gemeente Almere is overigens wel weer heel traag met het uitschrijven van een overleg over de voormalige Bowlshal. De BSAO en de BVA hebben plannen ontwikkeld voor de toekomst en willen daar snel mee aan de slag.

Badminton Nederland heeft de functie van algemeen directeur laten vervallen, dat hebben we eind april 2014 vernomen. Een meer dan logische stap van het BNL-bestuur, want met de terugloop aan leden en het mislopen van de subsidiegelden van het NOC/NSF, is het financieel uiteindelijk niet meer op te brengen door de leden van BNL. Het noodgedwongen vertrek van de algemeen directeur zal er in de praktijk op neerkomen dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden lager in de BNL-organisatie dienen te worden belegd. Dat zou overigens wel eens kunnen betekenen dat sommige medewerkers bevrijdend komen ´bovendrijven´, want ik heb altijd op de managementcursussen en uit de praktijk geleerd dat als je medewerkers belangrijk maakt, zij met veel meer plezier en enthousiasme hun taken uitvoeren.
Het klinkt wellicht vreemd, maar ik zie het als een stap vooruit. Het BNL-bestuur heeft wel nog heel veel stappen te maken, maar we mogen niet verwachten dat hetgeen decennialang is scheef gegroeid in één bestuurstermijn kan worden rechtgezet.

Zaterdag 31 mei 2014 hebben twee BVA-fietsteams meegedaan aan de Rabobankronde Almere en het zal niemand verbazen dat ze de 25 km moeiteloos hebben volbracht. Dat bracht zo maar even € 350,-- in het laatje voor de vereniging. Volgens jaar moeten we het aantal teams zien te verdubbelen.

De ALV van 2 juni 2014 is matig bezocht. Slechts een zestal leden heeft de moeite genomen om naar de vergadering te komen. Een forse tegenvaller is het feit dat Edwin Karssen zich niet meer herkiesbaar stelt als voorzitter van de recreantencommissie. Edwin wordt namelijk alom gewaardeerd voor zijn werk als bestuurslid.
Voorts is op de ALV de begroting 2014/2015 goedgekeurd en zijn diverse bestuursleden herkozen.

Mijn jongste kleinzoon Jayden Henkie is 30 mei één jaar oud geworden. Vorig jaar zeven weken te vroeg geboren en aansluitend weken in het ziekenhuis, maar Jayden is inmiddels uitgegroeid tot een schat van een boef en het gaat hem goed!

Tot nu toe 8 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. Cindy op 03-06-2014 om 09:25 uur

  Hee wat leuk, een invitatietoernooi! Supergoed initiatief!!

 2. erik op 03-06-2014 om 10:40 uur

  Misschien de ALV om 20:00 uur laten starten in plaats van al om 19:00 uur.

 3. Johan op 03-06-2014 om 22:24 uur

  Erik, persoonlijk denk ik niet dat een aanpassing van tijd voor zelfs maar een verdubbeling naar 12 zal gaan zorgen. De redenen liggen op een ander vlak mijn in ziens.

 4. erik op 04-06-2014 om 09:28 uur

  Johan, voor mij persoonlijk is 20:00 uur beter haalbaar dan 19:00 uur en is was van plan om te komen maar 19:00 uur op een werkdag is gewoon te vroeg. Misschien zijn er meer mensen die er zo overdenken.

 5. Ronald op 05-06-2014 om 19:59 uur

  @ Erik, ook ik heb al jaren geleden deze optie ter spraken gebracht maar ook toen werd hetzelfde als excuus gesteld. @ Johan, een opkomst van 12 ipv 6 zou aleen maar toegejuigd moeten worden. Het is het proberen waard.
  @ bestuur - graag bespreken in het volgende bestuursoverleg.

 6. Johan op 05-06-2014 om 20:55 uur

  Ronald en Erik ik juich ook elke extra aanwezige toe. :+

 7. Teus op 09-06-2014 om 19:22 uur

  Johan
  Dus het wordt in het volgende bestuursoverleg gesproken?
  Ik ben voor ook al kan ik om 19 en om 20.00 uur niet aanwezig zijn
  Groet

 8. Johan op 09-06-2014 om 20:26 uur

  Teus,

  Ik ben secretaris van de BSAO en niet van het BVA bestuur, ik ga er niet over. Conny? Kan jij de vraag van Teus beantwoorden?

  Groet, Johan

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)