Badminton Vereniging Almere

Inschrijving recreanten toernooi BV Gaasperdam op 5 okt 2014

Ook dit jaar organiseert BV Gaasperdam weer het Marga de Breij toernooi voor recreanten. Recreanten kunnen zich opgeven door het inschrijfformulier in te vullen.

Algemeen

Dit evenement vindt plaats zondag 5 oktober 2014 in Sporthal Gaasperdam. Het toernooi wordt georganiseerd voor recreatieve spelers.

Disciplines

Gespeeld kan worden in één spelsoort namelijk het dubbelspel. Gespeeld kan worden met koppels bestaande uit twee mannen, twee vrouwen of één man en één vrouw.

Speelgerechtigdheid

Alle recreanten – bij voorkeur lid van de NBB- niet spelend in de jeugd-, senioren of veteranencompetitie. Spelers dienen per 1 januari 2014 minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Spelers die de laatste 2 seizoenen competitie hebben gespeeld, mogen niet hoger hebben gespeeld dan vierde klasse regiocompetitie Noord-Holland (of vergelijkbaar). De toernooileiding kan spelers die zich, naar haar oordeel, te laag inschrijven in een hogere categorie plaatsen. De spelers worden zoveel mogelijk op eigen speelsterkte ingedeeld.

Wedstrijdsysteem

Het toernooi wordt gespeeld volgens een meervoudig poulesysteem. Koppels worden in poules van 3 niveaus ingedeeld. Nadat de poulewedstrijden zijn gespeeld, worden koppels opnieuw ingedeeld in poules waarbij rekening wordt gehouden met de behaalde resultaten (promotie en degradatie). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden op deze manier twee of drie ronden gespeeld, gevolgd door finales.
De winnaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van de eindstand aan de toernooileiding.
Per partij wordt 12 minuten gespeeld, waarbij wordt doorgeteld tot de speeltijd is verstreken.

Inschrijving

Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Indien je geen partner hebt, dan kan de toernooileiding een partner voor je zoeken. Vul in dit geval bij DUBBELPARTNER het woord WANTED in. Dit is echter nog geen garantie dat je kunt spelen. Pas wanneer een partner beschikbaar is, kun je worden ingedeeld.
Het volledig ingevulde formulier kun je ook zenden aan Toernooisecretariaat BV Gaasperdam
p/a Ferry Anholt, Werkhovenstraat 40, 1107 KG Amsterdam
Ook kun je een e-mail sturen naar het emailadres recreanten@bvgaasperdam.nl. Vermeld in deze
e-mail alles wat er ook op het inschrijfformulier staat. De inschrijving voor het toernooi sluit op
1 oktober 2014, of eerder wanneer het maximale aantal inschrijvingen is bereikt.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt 9,50 euro per persoon. Hiervan wordt 3,00 euro overgemaakt aan stichting KIKA (Kinderren Kandervrij). Het inschrijfgeld dient te worden voldaan in de sporthal voor aanvang van het toernooi.

Locatie en speeltijd

Gespeeld zal worden in Sporthal GAASPERDAM, Ravenswaaipad 5 te AMSTERDAM- ZUIDOOST. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is de speeltijd van 10:00 uur tot ca. 18:00 uur. Iedereen dient uiterlijk 09:45 uur aanwezig te zijn. Er zal gespeeld worden op 9 banen. Als bij de inschrijving een e-mailadres is ingevuld, zal de uitnodiging met routebeschrijving per e-mail worden verstuurd.

Shuttles

Gespeeld wordt met nylon shuttles. Elke andere shuttle is toegestaan mits hierover met beide koppels overeenstemming is. Is hierover geen overeenstemming mogelijk, dan wordt met de toernooishuttle gespeeld. Shuttles voor de wedstrijden worden door de wedstrijdleiding ter beschikking gesteld.

Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie.
De NBB, de Stichting Sporthal Gaasperdam, de Badminton Vereniging Gaasperdam - waaronder de toernooicommissie - stellen zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel opgedaan op of tijdens het toernooi, of voor verlies, diefstal of schade van persoonlijk eigendom.

Tot slot

Tot slot hopen wij u een bijzonder prettig en sportief toernooi te kunnen bieden en wensen wij u veel succes.

Reageer op dit bericht (“Inschrijving recreanten toernooi BV Gaasperdam op 5 okt 2014 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)