Badminton Vereniging Almere

Taakverdeling binnen de BSAO

Ik heb op de site eerder melding gemaakt van het feit dat zich binnen de BSAO een aantal knelpunten voordeed en dat we deze knelpunten willen wegnemen door te trachten het aantal vrijwilligers iets uit te breiden.

Dat is inmiddels geheel dan wel nagenoeg geheel gelukt en in het kader van de zorgvuldigheid geef ik nog even weer wie waar voor verantwoordelijk is binnen de BSAO. Als zich dan iets voordoet kunt u daar onmiddellijk melding van maken bij de betreffende functionaris.

De voorbereiding en het toezicht op alle schoonmaakwerkzaamheden binnen het complex en de kantine

De voorbereiding en het toezicht op onderhoudsprojecten (zoals bijvoorbeeld de vergroening van Sportcomplex RCS) en alle overige onderhoudszaken

Het verhuren van de zalen van het sportcomplex en het overleg met de huurders en het rapporteren daarover

Het organiseren en het geven van tekst en uitleg aan de barvrijwilligers van de verenigingen en het opstellen van de barschema's

Het aanmaken van de toegangspasjes van het beveiligingssysteem en het rapporteren over de pasjesbewegingen

De inkoop voor de kantine en het adviseren van het bestuur over prijzen en assortiment

Het organiseren van bedrijfshulpcursussen, het organiseren van ontruimingsoefeningen het up toe date houden van verbandtrommels en levensreddende apparatuur zoals een AED

Het up to date houden van de informatie op het TV-scherm achter de bar

Het uitvoeren van de secretariële functie

Het penningmeesteren

Het voorzitten

Daarnaast zijn Tom van Groenigen, Bertus Stoeltjes en Fred Wuck actief binnen de BSAO voor het uitvoeren van diverse werkzaamhede zoals het opruimen van de Heineken bestellingen, het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden en het onderhoud van de digitale klok.

Wij hopen hiermede voldoende duidelijkheid te hebben verschaft over wie wat doet binnen de BSAO. Wellicht nog van belang om te weten dat we iedere derde maandag van de maand vergaderen en dat we de taakverdeling in de blauwe map achter de bar zullen opnemen en op het prikbord zullen hangen in de Adidaszaal.

Reageer op dit bericht (“Taakverdeling binnen de BSAO ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)