Badminton Vereniging Almere

Aankondiging ALV op 10 november 2014 om 20.00 UUR

Op maandagavond 10 november 2014 wordt in de bestuurskamer van Sportcomplex RCS de Algemene Ledenvergadering, de zogenoemde najaarsvergadering, gehouden. Op de agenda onder meer de jaarstukken 2013/2014.

De agenda ziet er als volgt uit

  1. Opening
  2. Verslag van de ALV van 2 juni 2014
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Jaarstukken2013/2014
  6. Actualiteiten commissies
  7. Rondvraag

Reageer op dit bericht (“Aankondiging ALV op 10 november 2014 om 20.00 UUR ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)